January 5, 2019


Onderhandelingen BvL/ALS en overheidsorgaan gestart


January 5, 2019

De onderhandelingen tussen de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) en het Onderhandelingsorgaan Overheid, zijn gestart. Dit bevestigt de BvL/ALS-voorzitter, Wilgo Valies in gesprek met De West. De gesprekken verlopen volgens hem positief. De onderwijsbonden hebben huiswerk gehad van het Onderhandelingsorgaan Overheid om de probleemgebieden aan te geven. De onderwijsbonden hadden president Desiré Bouterse gevraagd om te be-middelen, nadat de onderhandelingen met onderwijsminister Lilian Ferrier, vast waren gelopen. De bonden eisen van de regering onder andere de realisatie van de twk, dezelfde loonsverhoging als die de ambtenaren gehad hebben, namelijk 25 procent en handhaving van de permanente educatie. “Na de aankondiging dat ik afzwaai als voorzitter, hebben wij wel een zeer positieve brief ontvangen van de mi-nister”, zegt Valies. Hij hoopt dat de gesprekken met de minister nu normaal voortgang kunnen vinden. Valies heeft op de jaarafsluiting van de BvL/ALS bekendgemaakt dat hij afzwaait als voorzitter. Hij zal de voorzittershamer aanstaande dinsdag officieel overdragen aan Reshma Man-gre, die nu nog secretaris-generaal is van de BvL/ALS. Valies zal niet stil blijven zitten, maar gaat een andere uitdaging aan. In de samenleving wordt er flink gespeculeerd over wat zijn nieuwe uitdaging zal zijn. Volgens Ro-nald Hooghart, voorzitter van de Cen-trale van Landsdienaren Organi-saties (CLO), gaat Valies de politiek in. “Hooghart heeft zijn eigen belangen te behartigen. Ik ga voor het algemeen belang”, aldus Valies. De gemeenschap moet volgens Valies even ge-duld betrachten. “Ik ben geen man die de hele dag gaat blijven zitten. Een belangrijk deel van mijn leven heb ik gebruikt om de samenleving te dienen.” Hij vertelt dat hij heel veel heeft geleerd in zijn loopbaan en dat hij zijn opgedane kennis zeker ter beschikking wil stellen aan de samenleving. Valies is momenteel in het district Nickerie waar hij een opo yari meeting bijwoont van de BvL/ALS. Bij deze gelegenheid heeft hij gelijk afscheid genomen van de leerkrachten in Nickerie en heeft hij ze bedankt voor hun ondersteuning.   door Johannes Damodar Patak