January 5, 2019


‘Kantonrechter wel bevoegd zaak Naarendorp te behandelen


January 5, 2019

Kantonrechter Alida Johanns, heeft gisteren inzake het 8 Decemberstrafproces, de zaken van de verdachten Harvey Naaren-dorp en John Hardjoprajitno verder behandeld. Officier van justitie Astrid Niamat be-nadrukte dat de kantonrechter wel be-voegd is om de zaak van Naarendorp in behandeling te nemen. Hiermee verwerpt zij de bezwaren van de raadsman van de verdachten, Irvin Kanhai. Volgens Kanhai is de kantonrechter niet bevoegd om de zaak van Naarendorp te behandelen, maar het Hof van Justitie. Kanhai voerde aan dat het Openbaar Ministerie (OM) eerder had aangegeven, dat de zaak van Naarendorp bij het Hof van Justitie moest dienen. De officier van justitie reageerde hierop door te stellen dat het OM bij nader inzien op zijn standpunt is teruggekomen. Naardendorp en Hardjoprajitno waren ten tijde van de 8 decembermoorden ministers, daarom kan hun zaak niet door de Krijgs-raad worden behandeld. Zowel het OM als Kanhai zijn het hierover eens. Beide verdachten worden verdacht van moord en medeplichtigheid. Kanhai verwees ook naar de Amnes-tiewet. Volgens deze wet wordt er amnestie verleend aan de personen die zijn ge-dagvaard voor gebeurtenissen op 7, 8 en 9 december 1982. Niamat verwees op haar beurt naar de beslissing van de Krijgsraad van 9 juni 2016. De Krijgsraad besliste dat de toepassing van artikel 137 van de grondwet, ongeoorloofd en artikel 1 buiten toepassing is. Het OM schaart zich ook achter dit standpunt. Volgens Naimat heeft het OM zich ook gehouden aan wettelijke termijn met betrekking tot de kennisgeving tot verdere vervolging. Het OM heeft aan kantonrechter Johanns, gevraagd om de verweren van Kanhai te verwerpen en over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van de zaak Naarendorp, terwijl Kanhai aan de rechter heeft gevraagd om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Kantonrech-ter Johanns zal op 11 januari een uitspraak doen.