December 12, 2018


Elektriciteitstarieven gaan ongetwijfeld omhoog


December 12, 2018

Vandaag werd het eerste integraal rapport over de energiesector in Suriname overhandigd aan de voorzitter van de Raad van de Energie Autoriteit Suriname. Volgens minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft Suriname een belangrijke stap gemaakt naar een meerjarenplan en fundering voor de energiesector.Met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB), die US-dollar 375.000 beschikbaar stelde, hebben de consultancy bedrijven Suteso en Castalia, de technische studie voor Suriname gemaakt. Hieruit zijn zes rapporten voortgevloeid die vandaag gepresenteerd werden door Michael Kopinsky, ingenieur en coördinator van de studie. Het is duidelijk dat de elektriciteitstarieven omhoog zullen gaan, wat voor een prijsschok zal zorgen in de samenleving. Echter is ook gedacht aan het voorkomen van de aversie die als gevolg hiervan zal ontstaan. Volgens Koprinsky zijn de elektriciteitstarieven gevoelsmatig vastgesteld op het niveau dat geaccepteerd wordt door de afnemers in de gemeenschap. Volgens artikel 17, lid 1 van de Elektriciteitswet, moet de EBS efficiënte kosten in rekening brengen. Maar het tarief is niet gebaseerd op kosten en daarmee in strijd met de wet. Dit zorgt voor een enorme verschuiving van de verhouding tussen vaste en variabele kosten, waardoor de vaste kosten omhoog schieten en de variabele minder. De regering zal op een bepaald moment niet langer instaat zijn de elektriciteit te subsidiëren. Koprinsky deelde mee dat de tarieven moeten worden aangepast. Dit zal voor een prijsschok zorgen. “Het verschil is gigantisch, omdat het tarievensysteem nu gericht is op betaalbaarheid en nu moet er een tarievensysteem gebaseerd op kosten gehanteerd worden”, benadrukte de ingenieur. Aversie tegen deze herstructurering van de sector zal volgens hem niet uitblijven. In het publiek belang zal er gekeken kunnen worden naar subjectsubsidie. Belangrijk hierbij is hoe kwetsbare groepen te identificeren, welk niveau van gebruik zal gesubsidieerd worden en tot welke hoogte moet er worden gesubsidieerd. Koprinsky zegt dat de Energie Autoriteit in vijf jaar de vragen gedegen moet beantwoorden en discussiëren met de politiek. Voorgesteld wordt dat bij de herstructurering, 100 procent gecompenseerd wordt. Daarnaast moet de subsidie transparant gemaakt worden,zodat het duidelijk wordt wat in de toekomst de bevolking te wachten staat. Elk jaar 10 procent subsidie en na 5 jaar korten, waardoor er geen aversie ontstaat. Naast de tarieven en de subsidie, zijn in het rapport onder andere een baseline van de elektriciteitsvoorzieningssector verwerkt, de uitwerking en analyse van de energiebalans, de uitwerking van de elektriciteitswet, een overzicht van alle beschikbare energiebronnen in Suriname en een projectie van toekomstige prijzen voor olie en aardgas. Het onderdeel ‘Expansion Plans’ heeft verschillende opties voor de energiesector om te voldoen aan de vraag. Hier-onder vallen het aanschaffen van machines door EBS die brandstof verbranden en omzetten in energie (2020), het opzetten van PV plants (2020), het importeren van gas (2023) en hydro-energie. Dodson markeert deze dag als zeer belangrijk, omdat met de aanbieding van het rapport, bouwstenen voor ontwikkeling van het energiesectorplan van Suriname worden aangedragen. Om te komen tot het Energie Sec-tor Plan (ESP) 2019-2023, zijn twee zaken belangrijk. Ten eerste een uitgebreide technische studie die aangeeft hoe het energielandschap eruit moet zien. Het tweede is de fase waarbij de politiek en het technisch veld de uitvoering van het plan moeten vastleggen. Volgens de bewindsman moeten in de tweede week van januari 2019, de nodige beraadslagingen en besluiten binnen de regering genomen worden, waarna de hoop uitgesproken wordt dat het ESP voor Suriname binnen niet al te lange tijd ontwikkeld zal worden met een kamerbrede aanname van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit in het parlement. door Priscilla Kia