December 10, 2018


HET WAS REEDS TIJD


December 10, 2018

Bij de dankdienst in verband met de jaardag van de politieke partij Pertjajah Luhur (PL) heeft haar voorzitter Paul Somohardjo gezegd, dat het nu de hoogste tijd is dat hij de partij overdraagt aan de jongeren. Somohardjo moest zich veel eerder de spiegel voorhouden. Hij stelde dat het niet de bedoeling is om de partij mee te nemen naar het graf. Dat heeft hij reeds ingezien, maar de meeste voorzitters van onze politieke partijen weigeren hun mandaat uit handen te geven. Hierdoor kunnen jonge talenten binnen de partij niet doorstromen en dit zorgt er ook voor dat in bepaalde gevallen, steeds minder mensen geloof hebben in zo een partij. Dit komt voornamelijk omdat er weinig of geen verandering komt in het beleid van deze partijen. Politieke partijen moeten hun strategie of beleid aan de tijd aanpassen, dat gebeurt niet. Daarom zijn er nog steeds etnische politieke partijen in Suriname, hoewel bepaalde partijen dit systeem achter gesloten deuren willen houden en voortzetten. Als politieke partijen de komende verkiezingen een verschil willen laten zien, moeten we de oud politiek gedag zeggen en vooral letten op wat er wordt voorgehouden, gezien de bevolking nu kritisch is geworden in het kiezen van een partij aan wie zij haar stem wil geven. Als PL echt wil blijven voortbestaan, heeft de leiding van de partij veel werk te verzetten. Zij moet bewijzen dat zij de partij nog 20 jaren kan doet voortleven. Maar daarvoor zal zij moeten openstaan voor vernieuwingen en verjonging. Suriname heeft nu mensen nodig die zich daadwerkelijk willen inzetten voor land en volk, zonder er verder een potje van te maken. Wat politici de afgelopen jaren aan wanbeleid hebben getoond, moeten we zeker niet langer hebben in ons geliefde Suriname. Zakkenvullers en mensen die bewust corruptie stimuleren, moeten we zeker niet meer hebben.