December 5, 2018


Uitbetaling twk SVZ in januari aan de orde


December 5, 2018

De wijze waarop de uitbetaling van de twk voor het personeel van het St. Vintcentius Ziekenhuis (SVZ) zal geschieden, wordt in januari 2019 afgestemd met de directie. Dit bevestigt Roy Haverkamp, voorzitter van de personeelsbond, tegenover de krant. Het personeel heeft inmiddels de verhoging ontvangen over de maand november. Het gaat om een vast bedrag van SRD 450 voor het gehele personeel. Vanwege de financiële situatie van het ziekenhuis, is volgens Haverkamp besloten om in januari wederom om de tafel te zitten met de directie. Haverkamp geeft aan dat de medewerkers hiervoor ook begrip hebben getoond, omdat ook zij hebben ingezien dat het niet anders kan. De bond wilde naast het bedrag van SRD 450, ook nog een bepaald percentage aan verhoging, maar dat is niet gelukt. “We komen anders in nog grotere problemen”, zegt Haverkamp. Het mag volgens hem niet zo zijn dat banen in gevaar komen, omdat het ziekenhuis niet in staat is om vanwege de verhogingen, de salarissen uit te betalen. De bond geeft aan dat er samen met de directie gekeken zal worden op welke manier het ziekenhuis meer geld kan verdienen. Haverkamp beschrijft het jaar 2018 als een jaar met vele dieptepunten voor het personeel. Hij noemt in dit kader de vele prijsverhogingen. “Het is daarom een minder goed jaar geweest”, zegt de vakbondsman. Ha-verkamp zegt niet veel hoop te hebben op een verandering in het nieuwe jaar. Op papier ziet alles er goed uit, maar de uitvoering laat volgens hem veel te wensen over, zo kan de begrotingsbehandeling voor 2019 nog niet worden behandeld in het parlement. Haverkamp benadrukt dat wij als land moeten gaan werken aan onze verdiencapaciteit door het verhogen van onze productie. Indien dit gebeurt, dan kan het jaar 2019, het jaar van een goede start worden. Volgens Haverkamp wordt er nog steeds veel te veel geïmporteerd en veel te weinig geëxporteerd. -door Johannes Damodar Patak-