December 5, 2018


Nieuw DNA-lid maakt zich sterk voor decentralisatie


December 5, 2018

“De wil van het volk komt tot uiting in de decentralisatie.” Dit waren woorden van de nieuwbakken parlementariër Marlon Budike (NPS), die gisteren officieel is toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA), het hoogste college van staat. Volgens Budike zijn erin de afgelopen jaren maatregelen getroffen die tot gevolg hebben dat de districtsraad minder kan doen. Doordat er door het ministerie van Regionale Ontwikkeling minder geld beschikbaar wordt gesteld voor het districtsfonds, ligt het decentralisatieproces bijna stil. Budike zal zich daarom sterk maken voor het genereren van fondsen, zodat districten hun eigen ontwikkeling kunnen bepalen. Budike die in de periode 2010-2015 in Commewijne het volk heeft vertegenwoordigd als districtsraadslid, kijkt voor financiering uit naar de mogelijkheid dat alle ministeries kunnen bijdragen aan de districtsfondsen. Budike neemt in de assemblee de plaats in van wijlen VHP-parlementariër Sheilendra Girjasingh. Nadat de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven, meedeelde dat Budike toegelaten kon worden, bracht assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons de felicitaties uit en wees hem op de bijzondere verantwoordelijkheid die op hem rust. Budike ontving daarna ook de felicitaties van alle fracties. Budike gaf in zijn toespraak aan dat hij zich ook sterk zal maken voor de jeugd. “Men praat over de toekomst van morgen, maar als we dit land niet gezond en welvarend maken voor hen, kijken zij met minder hoop en enthousiasme uit naar hun toekomst”, stelde Budike. Verder zei Budike zich in te zullen zetten voor de sociaal zwakkeren, de ouderen en de mensen met een beperking. Hij hoopt dat het parlement liever vandaag dan morgen meegaat met het omhoog trekken van de toelage voor deze groepen, gezien de koersontwikkeling en de vermindering van de koopkracht, zodat het komende jaar makkelijker voor hen wordt. Budike zal zich inzetten voor de landbouw, veeteelt en visserij in Commewijne, maar daarnaast ook voor het toerisme. Het district kan klein ondernemerschap stimuleren, zodat het volk minder afhankelijk is van de staat. “Ik kan soms heel koppig zijn. Wanneer ik iets in mijn mind heb, kan ik er heel moeilijk van loskomen. Dan nog is mijn drang naar succes groot. Alles wat onder mijn schouder komt, wil ik succesvol volbrengen”, zei Budike tot slot. Hij gelooft dat als alle 51 leden hun neus in dezelfde steken, het land naar grote welvaart gebracht kan worden.   -door Priscilla Kia-