December 5, 2018


FINANCIELE TEKORTEN LEGIO


December 5, 2018

De Nationale Assemblee, DNA, kan maar niet aanvangen met de begrotingsbehandeling voor het jaar 2019. Dit heeft naar wij vernemen, alles te maken met hoe de regering de begrotingstekorten door middel van verdere en ingrijpende leningen, denkt te financieren. Het voornemen van de regering om nog meer geld te gaan lenen om de enorme tekorten op te vangen, zal zeker voor veel vragen zorgen en discussies bij de behandeling in DNA opleveren. Het wetgevend orgaan zou zich nog deze maand concentreren op de begrotingsbehandeling, maar er is nu meer tijd nodig, omdat de verschillende departementen nog niet klaar zijn om goed voorbereid op de behandeling naar DNA te komen. Om de begroting van 2019 te kunnen financieren, zal de regering toestemming trachten te verkrijgen om het zogeheten obligoplafond, verder te kunnen verhogen. Naar de mening van goed ingewijden en economisten in dit land, heeft de regering dit leningenplafond dat bij wet is vastgesteld, al ruimschoots overschreden en heeft het ministerie van Financiën hierbij de wet schromelijk overtreden. Het departement van Financiën spreekt dat tot nog toe tegen, maar wenst wel een verhoging van dit plafond, waar DNA toestemming voor zal moeten verlenen. Men wil meer geld om de tekorten te kunnen dekken. Hoe dat allemaal tot stand zal moeten komen, zullen we in de maanden van 2019 wel merken. De regering wenst ook een enorme lening van maar liefst 205 miljoen dollar aan te gaan in China voor de modernisering van de Johan Adolf Pengel luchthaven om op jaarbasis 1 miljoen vertrekkende en arriverende passagiers te kunnen accommoderen. Met dit bedrag schijnt ook iets mis te zijn en het riekt naar onze mening wederom naar overfacturering en corruptie. St. Maarten moderniseerde zijn luchthaven en kan met deze hernieuwde faciliteit op jaarbasis meer dan 2 miljoen passagiers accommoderen en de kosten waren daarbij slechts 117 miljoen dollar. De strijkstok schijnt men hier ook weer uit de kast te willen halen en dan ook nog door een lening van China daarbij in te zetten. En als we de lening inclusief de gestelde rente niet snel genoeg terug kunnen betalen, pakt China dan onze luchthaven af? Met de plannen tot het uitbaggeren van de Surinamerivier is het naar de mening van velen niet anders gesteld. Ook hier duikt de overfacturering direct weer op en valt het gehele project onder de hoede van het Kabinet van de President. Wanneer men zich daar met projecten gaat inlaten, begint de zaak gelijk een heel onprettig luchtje te krijgen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft berekend dat het uitbaggeren van de Surinamerivier, niet meer dan 30 miljoen dollar moet kosten. De calculatie van de regering ligt eventjes 115 miljoen dollar hoger dan die van de VSB. We memoreren dan ook gelijk de enorme fraude die gepleegd werd tijdens de regering Wijdenbosch bij de bouw van de bruggen over de Suriname- en Coppenamerivier waarbij er voor tientallen miljoenen aan Nederlands courant werd gestolen door de kliek rond Wijdenbosch. Ook de uitbaggerwerkzaamheden zullen moeten plaatsvinden met geleend geld. En ook daarvoor zal men in DNA toestemming moeten geven tot het sluiten van nog meer leningen, om ons zo in nog grotere buitenlandse en lokale schulden te dompelen. De komende maand zal volgens planning de begrotingsbehandeling plaatsvinden in DNA. Ook deze begroting zal door de coalitionele knipmessen worden goedgekeurd. We moeten als gemeenschap rekening houden met een nog grotere schuldenlast die in de komende decennia toch zal moeten worden afgelost, willen we niet dat belangrijke objecten die van cruciaal belang zijn voor de verdere ontwikkeling van dit land, worden geconfisqueerd, overeenkomstig wat al is gebeurd in enkele Afrikaanse landen.