December 5, 2018


SZF: Verleng uw kaart op tijd


December 5, 2018

Het Staatsziekenfonds (SZF) draagt een klantvriendelijk beleid heel hoog in zijn vaandel. Sinds de overname van de basiszorgverzekering in juni 2016, heeft het SZF er alles aan gedaan om waar nodig elke BaZo-/BZV-verzekerde tegemoet te komen. ‘’Als zorginkoper heeft het SZF de verantwoordelijkheid om dit project goed te trekken’’, aldus het SZF in een persbericht. Momenteel is het weer razend druk bij de verschillende SZF-kantoren. Ondanks herhaaldelijke oproepen en bekendmakingen, zijn er BaZo- en BZV-rechthebbenden die tot het laatste moment wachten om hun kaarten te verlengen. Niet zelden komt het voor dat de verzekering al verlopen is. Het SZF helpt iedere rechthebbende en streeft ernaar iedere verzekerde zo efficiënt mogelijk te helpen. Het SZF wil voorkomen dat rechthebbenden zich meerdere malen moeten melden ten kantore van het SZF voor het verlengen van hun kaart. De groep die zich nu aanmeldt, kan worden onderverdeeld in drie categorieën: indieners van nieuwe aanvragen, rechthebbenden die door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn doorgestuurd naar het SZF om hun verzekering in orde te maken en verzekerden wier BaZo- of BZV-kaart reeds vervallen is of bijna vervalt. Het SZF heeft zich voorbereid op deze drukte en heeft om zijn klanten tegemoet te komen, tenten en stoelen geplaatst zodat wachtenden niet in de hete zon hoeven te zitten. Het SZF doet een beroep op de gemeenschap om niet tot het laatste moment te wachten om de kaarten te komen verlengen. Indien u weet dat u kaart vervalt, kunt u twee weken voor de vervaldatum al langslopen om uw BaZo- of BZV-kaart te verlengen. Wachten tot het laatste moment zorgt voor problemen, voor uzelf en voor het SZF. ‘’U kunt ons helpen om de drukte te minimaliseren als u zich aan de geldende procedures houdt’’, aldus het SZF.