December 1, 2018


VHP geeft op 19 januari startsein verkiezingscampagne


December 1, 2018

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) sluit in december haar ‘Meet the people’ campagne die al een paar maanden gaande is in verschillende wijken, ressorten en districten af, waarna 2019 begint met de viering van 70 jaar VHP. In dit kader heeft de partij verschillende activiteiten gepland. Glenn Oehlers, ondervoorzitter van de VHP, gaf af-gelopen donderdag een uiteenzetting over de deze activiteiten. Op 19 januari wordt er een grote politieke manifestatie ge-houden in De Olifant, het partijcentrum van de VHP. Op die dag zal de partij het startsein geven van haar verkiezingscampagne en zal het campagneplan overhandigd worden. In het natraject zal in elk district elke maand een activiteit gehouden worden die zowel het karakter zal hebben van de verkiezingscampagne alsook de jaardag van de partij. In maart zal de VHP een groot feest organiseren in Paramaribo met als doelgroep de jeugd. Op de dag van haar jaardag zullen erbij diverse stand- en borstbeelden, onder andere van Jagernath Lachmon, en andere monumenten in de verschillende districten kransen worden gelegd, gevolgd door een dankdienst in de avond. Op deze avond zullen geestelijke leiders in gebed gaan en zullen leiders van andere politieke partijen een felicitatieboodschap uitbrengen. Ook zullen er op die dag drie gedenkboeken over de VHP overhandigd worden. In de boeken is de geschiedenis van 70 jaar VHP en haar verworvenheden be-schreven. Hiervan zal ook een video ge-maakt worden. Een commissie is bezig bijzondere VHP’ers en anderen te identificeren om hen te huldigen. Dit zal in elk district plaatvinden. Eind januari wordt er conferentie gehouden met als thema politiek in relatie tot ethiek en religie. door Johannes Damodar Patak