December 1, 2018


Nabestaanden willen verjaring Hardjoprajitno en Naarendorp stuiten


December 1, 2018

De nabestaanden in het 8 Decemberstrafproces hebben juridische acties ondernomen om verjaring in de zaken van de verdachten John Hardjoprajitno en Harvey Naarendorp te stuiten. Hugo Essed, raadsman van de verdachten, geeft aan dat gehoopt wordt dat de juridische acties die genomen zijn, ertoe leiden dat voordat de zaak tegen de verdachten verjaart, er toch nog een aanvang kan worden gemaakt met de vervolging. De vordering dooft niet uit, maar is niet meer opeisbaar. Een moordzaak verjaart na achttien jaar. De nabestaanden hebben een verzoek gedaan bij het Hof van Justitie om voor de derde keer een bevel te geven tot vervolging Aan de kortgedingrechter is eveneens dit verzoek gedaan. Essed zegt dat beide verzoeken in behandeling zijn. De zaak van de twee verdachten verjaart volgens hem op 7 december aanstaande. Ten tijde van de executies in het Fort Zeelandia, was Harvey Naarendorp minister van Buitenlandse Zaken. John Hardjoprajitno, medecouppleger in 1980, was minister van Defensie. De politieke status die zij destijds hadden, hield beiden buiten het bereik van de Krijgsraad. Zij zijn aangemerkt als verdachten en moeten vanwege hun functie toen bij de strafrechter terechtstaan. door Johannes Damodar Patak