November 24, 2018


WEGENBELASTING = STAATSKAS SPEKKEN


November 24, 2018

De regering heeft de verplichting te zorgen voor begaanbare wegen, maar heeft daarbij niet voldoende financiële bijstand van de weggebruikers. Daarom is de rij- en voertuigenbelasting in augustus met 28 stemmen vóór en 9 tegen in De Nationale Assemblee goedgekeurd. Deze wet houdt in dat alle weggebruikers vanaf 1 januari 2019 , zich niet op de openbare weg mogen begeven met een rij- en voertuig waarover er geen rij- en voertuigenbelasting is betaald. Dit is natuurlijk een goed initiatief als het geld daadwerkelijk wordt gebruikt om onze wegen goed begaanbaar te maken. Maar helaas gaat maar 10 procent van deze belasting naar het onderhoud van onze wegen en de rest, maar liefst 90 procent, moet ervoor zorgen dat de inkomsten van de staat zullen toenemen. Deze inkomstenbron heet wel ‘rij- en voertuigenbelasting’, maar is gewoon een verkapte manier om het volk voor de zoveelste keer uit te knijpen om het verkwistende beleid van de regering Bouterse te kunnen voortzetten. Deze wet is kortom gecreëerd om de begrotingstekorten van 2018 van de regering Bouterse in te lopen en de staatskas verder te spekken. Dit is de harde realiteit, niks meer en niks minder. Deze wet zorgt ervoor dat wij nu eigenlijk dubbel zullen betalen voor het ‘onderhoud’ van onze wegen, want een deel van het geld dat wij reeds betalen voor brandstof, gaat naar de Wegen Autoriteit Suriname met de bedoeling dat wij op goede wegen kunnen rijden. Verschillende assembleeleden hebben bij de aanname van deze wet hun misnoegen geuit. Abop-assembleelid Edward Belfort zegt dat het volk op een sluwe wijze misleid wordt met de rij- en voertuigenbelasting.  Mahinder Jogi, VHP-parlementariër, is ervan overtuigd dat heel wat burgers niet in staat zullen zijn om nog meer kostenverhogende maatregelen te kunnen opvangen. Zo zijn er verschillende uitspraken gedaan ten aanzien van het invoeren van deze wet. Zo was er ook zoveel ophef toen men sprak over de invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw), die per 1 januari 2018 zou ingaan. Toen had men ook door dat een ieder dieper in zijn of haar zak zou moeten gaan om deze extra belasting te betalen. De invoering van de btw zou onder andere alle consumptiegoederen duurder maken. BTW werd geraamd op 17,5 procent, dit zou bijna het dubbele zijn van wat er nu betaald wordt aan omzetbelasting. Dit zou ook ervoor zorgen dat de inflatie met nog 4 tot 5 procent zou toenemen. Het was toen al overduidelijk, dat deze regering allerlei manier zou bedenken om het volk steeds verder uit te melken. Ook was het toen niet duidelijk wat de regering zou doen met de extra inkomsten uit de btw. Er is tot nu toe geen transparantie in zake de inkomsten uit de rij- en voertuigenbelasting, want op basis waarvan worden deze tarieven vastgesteld? Staat de regering Bouterse er wel bij stil dat de economie alleen maar verder kan verslechteren? Met dit soort belastingmaatregelen lijkt het wel alsof deze regering noch groei noch ontwikkeling van onze natie voor ogen heeft. Elke ondernemer of hardwerkende burger, weet dat dit soort heffingen een aanslag inhoudt op ons uitgavenpatroon. Hoeveel opties blijven er nog over om te overleven? We weten thans ook dat de staatsinkomsten uit directe en indirecte belastingen ruim onvoldoende zijn. Door de vele leningen die de regering Bouterse is aangegaan, is zij genoodzaakt om op allerlei manieren naar meer inkomsten te zoeken. Betaalt het Surinaamse volk niet al genoeg belasting aan deze regering?