November 17, 2018


SPOOKTREIN


November 17, 2018

In oktober 2014 beloofde Bouterse, dat de eerste drie treinen tegen midden 2015 vanuit Para zouden rijden en de laatste drie bij de oplevering van het totale project eind oktober van hetzelfde jaar. Het staatshoofd gaf aan, dat de spoorverbinding aangelegd zou worden vanaf Poelepantje, langs de oostzijde van de Corantijnstraat over de Saramacca-doorsteek en langs de westzijde van de Indira Gandhiweg, met een ‘voorlopige’ eindbestemming in Onverwacht. De kosten van dit project zouden afkomstig zijn van een externe financier. Bouterse gaf toen eveneens aan, dat het project past in het sociale en economische beleid van de regering. Bouterse zei ook dat alle problemen die gepaard gaan met de uitvoering van het project, geïnventariseerd en geanalyseerd zijn. Dit project ging ook gepaard met meerdere beloftes zoals werkgelegenheid, de verbetering van het wegennet en de ontwatering van het gebied. En als we deze zaak de revue laten passeren, was alles weer een leugen, want we zijn vier jaar verder en er rijdt nog steeds geen enkele trein. De enige treinen die Suriname nu nog kent, zijn de spooktreinen die overwoekerd met onkruid in Para staan als monument en niet de moderne rijtuigen die je in buitenland aantreft. Nee, Bouterse deed weer loze beloften en trachtte ons weer een rad voor ogen te draaien. Net als hoe hij de wisselkoers omlaag zou brengen, precies zo zijn er vele beloftes gedaan door Bouterse en zijn regering die zij tot nu toe niet hebben kunnen realiseren. Onlangs luisterden wij naar de voornemens van Bouterse tijdens zijn jaarrede. Zijn regeerprogramma dat is uitgezet over het dienstjaar 2018-2019, is onmogelijk te realiseren. Je ziet steeds weer hetzelfde patroon, namelijk hoe ver buiten de realiteit zijn voornemens zijn. Volgens Bouterse is de Surinaamse economie in vergelijking met twee jaar geleden, stabieler geworden, maar dat heeft maar weinig te maken met zijn zogenaamd kloppende beleidsvoering. De stabiele cijfers heeft de economie te danken aan het bedrijfsleven, dat tot nog toe van alles heeft gedaan om te overleven. Ook de doorsnee burger draagt hieraan een steentje bij, bijvoorbeeld door middel van een bijbaan, zodat die de eindjes aan elkaar kan knopen. Het enige wat de regering Bouterse wel heeft gedaan, is leningen afsluiten om financiële gaten te dichten die zij heeft gecreëerd door haar verkwistende financiële beleid onder leiding van Gillmore Hoefdraad. Deze regering leeft tot nu toe van de hand in de tand en zij zal het nooit leren. Deze regering heeft last van een leenziekte en zal tot 2020 en daarna niet genezen, want ook tijdens de jaarrede werd weer bevestigd dat zij over 2017 financieringsovereenkomsten moest sluiten met buiten- en binnenlandse financiers, omdat de lopende inkomsten ontoereikend zijn. Geld lenen om het ene gat met het andere te dichten en andere kosten te dekken, zullen niet ervoor zorgen dat je dat geld snel terug zult verdienen. Nogmaals, deze regering lijdt aan een leenziekte en zal nooit vooruit komen, want het beleid is gebaseerd op het nemen en aflossen van schulden en een ieder weet dat een schuldeiser zijn geld altijd terug komt halen. De vraag is nu alleen wanneer al deze schuldeisers Suriname komen uitknijpen voor alle leningen die wij thans hebben genomen ten laste van het Surinaamse volk. De regering Bouterse heeft het volk in een diep dal geplaatst met haar wanbeleid, alleen zij wil en durft dat niet toe te geven!