‘Genoeg modellen voor bloeiende bussector’

Het afbouwen van de brandstofsubsidie aan de bushouders van de particuliere bussector, hoeft niet te betekenen dat de bustarieven de lucht in zullen gaan. De voorzitter van de Suri-naamse Bushouders Organisatie (SBO), Suraj Sahadew-Lall, zegt dat er genoeg modellen zijn om een aantrekkelijk bustarief vast te stellen voor de gemeenschap. De directeur van Transport heeft recent aangekondigd, dat de regering bezig is de brandstofcompensatie aan de bushouders af te bouwen. Echter heeft het ministerie niet aangehaald onder welke omstandigheden de bushouders hun diensten zullen leveren aan de gemeenschap. Sahadew-Lall betreurt het dat gezegd wordt wat de plannen zijn van de regering, zonder dat er andere mogelijkheden worden aangedragen. Hij wijst erop dat er al ruim twee jaar gesproken wordt over het afbouwen van de brandstofcompensatie aan de particuliere bushouders, maar tot nu toe is nog niets daarvan waargemaakt. De voorzitter van SBO is van mening dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, te veel tijd neemt om zaken op orde te stellen. Hij wijst bijvoorbeeld op het stukje ordening dat gewenst is binnen de particuliere sector en de SRD 1.4 miljoen die nog verantwoord moet worden door de PLO. Hij vindt dat het tijd wordt dat beleidmakers op het ministerie daadwerkelijk gaan werken aan het oplossen van de vele problemen binnen de bussector. “Als de brandstofcompensatie komt weg te vallen, zal er een nieuwe kostencalculatie gemaakt moeten worden. Als hieruit blijkt dat het tarief te hoog is voor de gemeenschap, zal de overheid moeten inkomen”, zegt Sahadew-Lall. Hij meent dat dit op diverse manieren kan, zo kan de overheid inkomen met rentevrije leningen voor bushouders, invoerrechtenvrije onderdelen voor de bussen en wat ook kan, is dat zij brandstof krijgen.
“Er zijn genoeg modellen voor een oplossing die voordelig is voor de regering, de bushouders en het volk”, zegt hij. Saha-dew-Lall nodigt de regering daarom uit om met de SBO om de tafel te zitten en deze oplossingen te bespreken. De voorzitter benadrukt dat er een oplossing moet komen die niet te veel drukt op de financiën van de overheid.

 

door Richelle Mac-Nack

More
articles