November 15, 2018


Politie weer bereikbaar op 115


November 15, 2018

Het alarmnummer 115 van de Centrale Meldkamer (CMK) van de politie is weer operationeel. Na onderzoek is gebleken dat de storing op de alarmlijn te wijten is aan een technisch probleem waarvoor het telecommunicatiebedrijf Telesur was ingeschakeld. Het technische team doet er al-les aan om dit probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Ter voorkoming van ongerief, was de CMK tijdelijk te bereiken op het nummer 432532. De samenleving kon alle acute gevallen op dit nummer doorspelen aan de politie. Voor wat betreft de interne communicatie was de CMK via de portofoon te bereiken voor de politie.