November 16, 2018


Retailers machteloos tegenover oliemaatschappij SOL


November 16, 2018

De SOL-retailers staan al geruime tijd machteloos tegenover de oliemaatschappij SOL. Dit zegt Sirodjenie Jankie, voorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitanten Bond (SSEB), aan De West. Het gaat in dezen om de winstmarge die bepaald wordt door de SOL. Jankie legt uit dat de overheid een marge bepaald voor de oliemaatschappijen die zij op hun beurt moeten toekennen aan de retailers. GOw2 houdt zich wel aan de vastgestelde marge, maar SOL niet. De SSEB heeft volgens Jankie meerdere malen getracht om met de SOL hierover te praten, maar tot nog toe wordt daar geen gehoor aan gegeven. Een derde deel van de winstmarge komt toe aan de retailers, maar SOL geeft ongeveer een vijfde deel aan haar retailers. Jankie vindt dat de oliemaatschappij misbruik maakt van haar machtspositie. Volgens haar hebben retailers geen ander optie dan te stoppen of door te gaan, maar stoppen is voor de meesten geen optie in deze moeilijke economische situatie. De SSEB-voorzitter vertelt dat desondanks zeker drie retailers van SOL gestopt zijn. Jankie zegt dat SOL weigert om de juiste marge te hanteren, omdat de oliemaatschappij dan in conflict komt met de overeenkomsten die gesloten zijn met de retailers. Zij merkt op dat er duidelijk sprake is van powerplay. Volgens haar is de marge die SOL hanteert, nauwelijks voldoende om de kosten die retailers maken, te dekken. Zij zegt dat SOL zich hierover ook niet druk maakt. “Ze zien liever dat je de sleutel inlevert”, aldus de SSEB-voorzitter. De directeur van SOL Suriname is uitlanding en derhalve niet bereikbaar voor een reactie.   door Johannes Damodar Patak