NIET HAPPIG

Er wordt al geruime tijd gesproken over de versoepeling of afschaffing van de visumplicht voor Surinaamse onderdanen die richting Nederland zouden willen reizen. Tot nog toe heeft de Nederlandse regering bij monde van haar minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, meegedeeld dat de versoepeling of afschaffing van deze plicht niet slechts een beslissing is van Den Haag, maar genomen moet worden binnen de Europese Unie, omdat het een Schengenkwestie betreft. Indien de visumplicht voor Surinamers wordt opgeheven, ontstaat gelijk de mogelijkheid dat Surinamers zich binnen de Schengen lidlanden zouden mogen begeven. Of die landen daar zo gecharmeerd van zijn of zullen zijn, is nog maar de vraag. Nederland heeft destijds niet lang na de onafhankelijkheid in 1975, de visumplicht voor Surinamers ingesteld. Dat gebeurde destijds wegens het feit dat de stroom van Surinamers richting het voormalige moederland niet afnam en onze mensen steeds meer werden gezien als economische vluchtelingen. We zijn decennia verder na de staatkundige onafhankelijkheid en nog steeds zijn er veel Surinamers die Nederland als een uitweg zien om de huidige crisis in dit land te ontlopen. Het regiem van de NDP heeft het leven in dit land voor velen ondraaglijk gemaakt en daarom zijn er nog steeds mensen die het hier voor gezien houden en een uitweg zoeken en die menen te vinden in Nederland, vooral omdat daar toch al zoveel landgenoten en familieleden zijn neergestreken. Den Haag heeft destijds door het instellen van een visumplicht de stroom teruggedrongen en het veel moeilijker gemaakt richting Nederland te reizen. Wat wij zeker niet moeten vergeten, is dat Nederland ook te maken heeft met veel asielzoekers uit het Midden-Oosten en Afrika en daar de buik van vol heeft. Binnen de Europese Unie, EU, staat men dan ook niet te springen om de opvang van nog meer mensen uit ontwikkelingslanden die veelal ongeschoold zijn en waarvoor er uiteindelijk allerlei voorzieningen getroffen dienen te worden. Dat minister Blok de versoepeling of afschaffing van de visumplicht thans plaatst op het bord van de EU en er daardoor gelijk een Schengenbeslissing van maakt, wil zeggen dat hij dit vraagstuk voor enige tijd voor zich uitschuift. De vraag die meteen gesteld moet worden is: waarom zou Nederland haast willen maken met het versoepelen of afschaffen van de visumplicht voor Suriname, terwijl men heel goed weet dat het economisch en financieel slecht gaat in Suriname en dat men juist door het opheffen van de visumplicht, de deur weer wagenwijd open zal zetten voor de volgende stroom van migranten die echt niet alleen zullen komen voor een korte of langere vakantie. Wij van Keerpunt, denken ook dat Nederland de boot zal blijven afhouden zolang Bouterse en zijn NDP aan de macht zijn en de relatie met dit regiem doodgewoon heel slecht is. Suriname wil wel een versoepeling of afschaffing van de visumverplichting, maar blijft tot op heden agreement aan een Nederlandse ambassadeur weigeren. Het laatste simpelweg, omdat Bouterse al jaren een probleem heeft met de Nederlandse justitie.

More
articles