September 19, 2018


Rekenkamer voorbereidt op controle van big data


September 19, 2018

Van big data wordt gesproken wanneer er gewerkt wordt met één of meer datasets die te groot zijn om met een regulier database managementsysteem onderhouden te worden. Het controleren en onderhouden van deze informatie is belangrijk en vergt innovatie. Met de komst van een delegatie van de Rekenkamer van China die van 15 tot 18 september in ons land vertoeft, zal de Rekenkamer van Suriname zich voorbereiden op het controleren en onderhouden van big data. De Surinaamse Rekenkamer speelt een belangrijke rol bij de overheidsfinanciën, omdat de kamer de ontvangsten en uitgaven van alle departementen, districtscommissarissen, parastatale instellingen, particuliere instellingen, natuurlijke personen en rechtspersonen die subsidies en/of financiële bijdragen ontvangen uit de staatskas, controleert. Het controleren van al deze rekeningen brengt veel data met zich mee, die op bepaalde momenten niet op de traditionele wijze verwerkt kunnen worden. In verband met de komst van de China National Audit Office (CNAO) is gisteren een lezing gehouden met als titel: From IT audits to auditing Big Data. Hierbij werd de nadruk gelegd op de invloed van IT (informatietechnologie) op het auditen van big data. Audits kunnen bijdragen aan de verbetering van de data analyse. Het is niet de eerste keer dat Suriname zal gaan auditen. In 2014-2015 is een pilot hiervan gedraaid bij Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) over de gebruikte informatietechnologie, waarbij de focus lag op de beveiliging van de data van het betaalsysteem en de effectiviteit van het beheer. Na de pilot werd geconcludeerd dat een businesscontinuïteitsplan ontwikkeld moest worden, om de planning en identificatie van gevaren en zwakten te verbeteren. Ook moest een documentatie beveiligingsbeleid worden ontwikkeld. Met het bezoek van de Chinese Rekenkamer, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen beide rekenkamers te verruimen. Ook zal de deelname van de Rekenkamer aan het Master of Auditing programma, waarvan twee auditors zijn afgevaardigd, geëvalueerd worden. Suriname is tot midden medio 2019 voorzitter van de Caribbean Organisation of Supreme Audit Institution (CAROSAI). De Chinese Rekenkamer zal ook toekomstige regionale samenwerking op het gebeid van de audit met Carosai bespreken.