September 6, 2018


Suriname krijgt Breeding Center voor kunstmatige inseminatie


September 6, 2018

In het kader van het finaliseren van het ‘Reverse Linkage Project Kunstmatige inseminatie’ zijn een delegatie uit Indonesië en vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank (IsDB) op bezoek geweest bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Een National Breeding Center voor kunstmatige inseminatie in Suriname zal worden opgezet. De IsDB heeft in dit project een faciliterende rol en het Singosari National Artificial Insemination Centre (SNAIC) uit Indonesië is als technische deskundige aangetrokken. De delegatie is voor de tweede keer in Suriname en heeft als doel de technische en financiële aspecten van dit project te finaliseren. Het is de bedoeling om met de opzet van het breeding center de kwaliteit en het bestand van de veestapel in Suriname te verbeteren. Na de verfijning zal het projectvoorstel worden aangeboden aan het management van de IsDB voor goedkeuring. Hierna zal het project in drie fasen worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit project is een bedrag van US-dollar 960.000 opgenomen, waarbij de IsDB, Indonesië en Suriname elk zullen inkomen. Naast gesprekken met het ministerie van LVV, heeft de delegatie een bezoek gebracht aan enkele ressortkantoren van LVV, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Staatsboerderij N.V. en aan de plantages Bakki, Alliance en Frederiksdorp. Professor Ifar Subagiyo, directeur van de Universitas Brawijaya gevestigd in Malang, Indonesië, geeft aan dat voor de uitvoering van dit project, capaciteitsversterking noodzakelijk is, daar er hieraan een tekort is. De IsDB zal Suriname hierbij de volledige ondersteuning geven. Voor de staf van het ministerie biedt de Brawijaya Universiteit, Master en PhD. programma’s aan. Met de aanwezige middelen zal de infrastructuur, bekwaamheid en kennis in 3 – 4 jaar volledig op niveau moeten zijn om zodoende het breeding center te kunnen operationaliseren. SNAIC is sinds 1986 actief en opereert ook overzee in landen zoals Sri Lanka, Afghanistan, Kenya en Zimbabwe.