Cassave goed als derde component veevoer

Nemehand Kanhai, voorzitter van de Associatie Pluimvee Sector Suriname (APSS), ziet cassave als een goed gewas om te gebruiken in het veevoer, maar vindt dat wij toch eerst moeten focussen op rijst als vervanging voor mais “Veel landen maken gebruik van drie zetmeelbronnen die voldoen voor het veevoer, namelijk: mais, rijst en cassave, dat zou ook mogelijk moeten zijn in Suriname, gezien cassave een veelbelovend gewas is.” Het beleid van de regering is nu gericht op cassave, zodat de import van mais verminderd kan worden. Cassave kan gebruikt worden als vervanging voor mais, naast mais gebruikt de pluimveesector rijst. Het gebruik van cassave is iets nieuws. “ Voor rijst hebben we al infrastructuur en ervaring, dus dat zou als tweede optie dienen na mais. Cassave moet zich nog bewijzen.” Met de cassavefabriek die we hadden, zou dit product zich goed kunnen bewijzen.  Kanhai vindt het daarom jammer dat de fabriek niet draaide, terwijl boeren al bezig waren te planten. De kostprijs van cassave zou gemakkelijk berekend kunnen worden. Kanhai zegt verder dat APSS bezig is een speciale rijstsoort voor het veevoer te gebruiken, een die zorgt voor een veel grotere opbrengst per ha. Waar de normale productie 6000 kg is, kan met de speciale rijstsoort 9000 kg per ha behaald worden. Om mais te vervangen, is zeker 10 ha nodig. Dit gaat APSS doen te Saramaccapolder.

Vandaag werd het Celos-jubileumseminar afgesloten met vier presentaties. Een daarvan was een overzicht van het (pluim) veevoederonderzoek in Suriname.

‘De weg naar lokaal geproduceerde veevoeders, hoe verder?’

Er zijn bedrijven die rijst al jarenlang gebruiken als menging voor veevoer. Echter zijn er veel klachten van kippenkwekers. Hoewel de resultaten van Vee Su uitwijzen dat rijst geen afwijkend effect op de kippen, vinden kwekers dat de kleur van de kippen verschilt, of dat ze niet goed groeien of de kwaliteit van de kip neemt af. Kanhai zegt dat dit slechts een idee is van de kwekers. “Er wordt al jarenlang gewerkt met rijst. Ze zouden beter ingelicht moeten worden over het effect van rijst in veevoer. Het enig verschil is, dat voor mais caroteen wordt gebruikt, dat maakt dat de eidooier geler wordt. Maar dat kan ook geïmporteerd worden. Het hangt af van de behoefte van de consument.” Volgens Kanhai zijn ook de veevoerfabrieken klaar voor cassave. Met de importheffing van 20 naar 40 procent heeft de pluimveesector ingespeeld op haar productie door het aantal kuikens van 150.000 naar 180.000 per week te verhogen. Er worden per week 150.000 kippen geslacht. In de toekomst kan dit ook verdubbelen.

Enkele ondernemers die participeerden aan het seminar, gaven aan dat cassave wel een optie is. Echter zou de regering een belangrijke rol hierin moeten vervullen, want als de import van mais goedkoper is, zal men blijven importeren. Maar ook de kostprijs speelt een belangrijke rol. Veel ondernemers kiezen ervoor om hun producten buiten de grenzen te verkopen, omdat ze dan meer verdienen.

-door Kimberley Fräser-

 

 

More
articles