Openbaar vervoer zal gecontroleerd worden

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT & C), heeft gisteren de Commissie Ordening en Controle Openbaar Vervoer geïnstalleerd. Deze commissie zal belast zijn met de controle op de bus- en boottrajecten van het schoolvervoer en het Nationaal Vervoerbedrijf (NVB).

Miranda gaf aan dat de controle betrekking heeft op het totale openbaar vervoer. De minister gaf aan dat hij eerder onderhandeld had met de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), waarbij een ploeg was gestuurd om een spoedcontrole uit te voeren. Op basis daarvan blijkt dat er tien bussen gehuurd worden voor een dorp waarin 300 mensen wonen. Deze bussen moeten ook schoolkinderen vervoeren. Voorts zijn er routes die niet bestaan en een overschot aan boten, ook is er een geval van een bushouder die diensten levert aan de overheid en geld ontvangt voor vier bussen, terwijl drie bussen al jaren in reparatie zijn. “Er moet dringend ingegrepen worden”, zei Miranda.

De minister zei dat in de praktijk zich spooktrajecten hebben voorgedaan, waardoor de uitvoering van het nieuwe tarief was aangehouden.

Dit zorgde voor problemen met de OBS, waardoor het schoolvervoer vooralsnog niet gegarandeerd is. “Het is de taakstelling van deze regering om te zorgen dat de kinderen naar school gebracht worden”, gaf Miranda aan. Hij bood zijn verontschuldigingen aan voor de stagnatie van het onderwijsproces en beloofde dat binnen niet al te lange tijd de overheid zal komen met een oplossingsmodel.

In de commissie zitten leden van OWT & C, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Defensie en de OBS. De ministeries van Handel, Industrie & Toerisme, en Justitie & Politie worden later deze week toegevoegd. Het rapport van de commissie onder leiding van Brigitte Fer-Hardy van OWT & C, wordt drie weken na de installatie verwacht.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles