‘Goud in Suriname verwerken om meer te verdienen’

(Foto: Ivan Summerville)

De regering heeft haar hoop gevestigd op de export van goud door multinational Newmont. Armand Zunder, econoom, geeft aan dat men absoluut niet in een hoerastemming moet verkeren, want goud raakt over twintig tot vijfentwintig jaar op. Hij voert aan dat ook de multinational op den duur zal vertrekken uit ons land. Zunder legt uit dat Suriname veel meer kan verdienen als het ruwe goud dat uit ons land geëxporteerd wordt, eerst verwerkt wordt tot eindproduct. In dit kader denkt hij aan landen als India en China die heel veel gebruik maken van goud en ook de nodige expertise hiervoor hebben.

Zunder verklaart dat een samenwerking met deze landen voor de goudsector van ons land, ervoor kan zorgen dat wij vele malen meer zullen verdienen dan dat er nu verdiend wordt aan ruw goud. De prijs van gouden juwelen en sieraden is veel hoger dan de prijs van ruw goud. Andere sectoren die de verdiencapaciteit van ons land kunnen vergroten, zijn volgens de econoom ICT, toerisme en natuurlijke hulpbronnen. Hij geeft aan dat er geïnvesteerd moet worden in onze mensen, zodat wij diensten kunnen verlenen aan de rest van de wereld. Zunder voert aan dat toerisme voor werkgelegenheid zorgt en deviezen in het laatje brengt. Ook het exporteren van natuurlijke hulpbronnen op een verantwoorde en voordelige wijze voor ons land, kan volgens hem heel veel opleveren om ons land verder tot ontwikkeling te brengen. De president en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) hebben aangegeven, dat onze exporten zijn toegenomen. Zunder geeft aan dat uitspraken gebaseerd moeten zijn op basis van vergelijkingen. Hij zegt dat er wel wordt geëxporteerd, maar niet in voldoende mate. Volgens Zunder is het belangrijk om te weten ten opzichte waarvan de exporten zijn toegenomen. Hij zegt dat het ook zo kan zijn, dat de importen dusdanig zijn gedaald, waardoor het lijkt alsof de exporten zijn toegenomen.

door Johannes Damodar Patak

 

More
articles