ISIS-dreiging nu ook in Suriname

Aanslag op VS-ambassadeur verijdeld

Na tijdig informatie uit het buitenland te hebben verkregen, dat er een moordaanslag in voorbereiding was op de hier geaccrediteerde ambassadeur Edwin Nolan van de Verenigde Staten van Amerika (VS) door personen die een verbintenis zouden hebben met de jihadistische salafistische koepelorganisatie ISIS, hebben onze autoriteiten gelijk  maatregelen getroffen. Zowel de politie, als de verschillende inlichtingendiensten zijn op de hoogte gesteld van deze snode plannen die uitgevoerd dienden te worden door personen uit Nederland met een Surinaamse achtergrond. Veiligheidsinstituten uit de Verenigde Staten van Amerika, stuurden gelijk vertegenwoordigers naar ons land om met onze veiligheidsinstanties af te stemmen over hoe en wanneer in te grijpen om het gevaar te neutraliseren. Ook werd op het hoogste niveau contact opgenomen met onze regering en werd ze erop gewezen, dat er op zeer professionele en geavanceerde wijze moet worden ingegrepen om dit gevaar te doen wijken. Vanwege onze regering werd alle medewerking aan de Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen toegezegd en zal vanaf nu zeer nauw samengewerkt worden met de VS om ISIS hier geen voet aan de grond te doen krijgen. Enkele maanden geleden maakten wij reeds melding van een poging gedaan door een uit Nederland afkomstige islamitische geestelijke die oorspronkelijk afkomstig is uit Meerzorg, om hier jonge mensen te ronselen voor de strijd van ISIS in Syrië. Zeker één jongeman verliet toen zijn gezin om via Amsterdam naar het Midden-Oosten af te reizen.

Of deze jongeman zijn eindbestemming toen heeft bereikt, is niet duidelijk. Thans schijnen de ISIS-activiteiten zich met grotere nadruk richting Caribisch gebied te verplaatsen, aangezien er op het westelijk halfrond ook belijders van de islam zijn die ontvankelijk zijn voor de activiteiten van ISIS. Naar verluidt hebben de Amerikanen hun anti-terreuracitiviteiten ook in het Caribisch gebied verbreed en hebben onze regering te kennen gegeven ook in Suriname actief te willen zijn, al was het maar ter bescherming van hun eigen onderdanen en om de invloed van ISIS op het westelijk halfrond  zo goed als mogelijk in te dammen. Naar wij vernemen, is men binnen de verschillende islamitische organisaties in ons land niet gediend van welke vorm van geweld ook in ons land. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie konden wij tot aan het ter perse gaan van deze editie geen reactie krijgen.

More
articles