Open Universiteit Nederland biedt online studeren aan

De Open Universiteit Nederland biedt online studeren aan voor Surinamers in Suriname. De instelling zet in een brochure uiteen hoe dit mogelijk is.
Als u niet in Nederland woont, kunt u toch studeren aan de Open Universiteit. Ook in Suriname. De Open Universiteit biedt haar onderwijs voornamelijk online aan. Een ideale manier om in Suriname op een zelfgekozen tijdstip te kunnen studeren. De toegang tot het studiemateriaal, contact met medestudenten en docenten, groepsbijeenkomsten en colleges en het indienen van opdrachten, verlopen meestal via de digitale leeromgeving. U heeft dus wel een computer met internet nodig.
En tenslotte kunt u zelf de tentamens in Suriname afleggen bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Met de kortingsregeling van de Open Universiteit Nederland kunnen studenten met Surinaamse nationaliteit voor €57 per module studeren inclusief studiemateriaal en digitale begeleiding. Hieronder vindt u alle informatie over studeren aan de Open Universiteit (OU). Meer informatie over de opleidingen van de OU leest u op www.ou.nl/studieaanbod.
Studiemateriaal verzendt OU kosteloos naar Suriname. U moet wel een woonadres in Suriname opgeven.

Studiebegeleiding
Contact met uw docent kan via e-mail, telefoon of schriftelijk. In de cursusbeschrijving op Studieaanbod (www.ou.nl/studieaanbod) wordt per cursus aangegeven hoe de manier van begeleiding wordt georganiseerd en of er sprake is van verplichte bijeenkomsten. Wellicht kunt u deze bijwonen als u tussendoor in Nederland bent. De bijeenkomsten vinden niet plaats in het buitenland. Indien mogelijk worden ze vervangen door individuele oplossingen. U kunt, voordat u aanmeldt voor een cursus, aan de docent van de betreffende cursus vragen wat dit voor u betekent.

Tentamens
Als u in Suriname woont of verblijft, kunt u tentamens afleggen bij het MinOWC. Er is een samenwerkingsverband tussen de Open Universiteit en het examenbureau van het MinOWC. Reguliere schriftelijke tentamens worden op dezelfde dag afgenomen als in Nederland. In principe één tentamen per dag, maar wanneer dit door omstandigheden niet mogelijk is, kan een met redenen omkleed verzoek worden ingediend bij de Commissie voor de examens bij de Open Universiteit. Er wordt dan naar een oplossing gezocht.
Geautomatiseerde tentamens kunnen gedurende twee weken afgelegd worden, namelijk in de reguliere tentamenweek en de week erna. In de cursusbeschrijving op www.ou.nl/studieaanbod en in het opleidingsschema in de studiegids ziet u hoe en wanneer de cursus getentamineerd wordt.
De Open Universiteit brengt 64 euro per tentamen in rekening voor de extra dienstverlening. U ontvangt hiervoor een acceptgiro. Daarnaast brengt het examenbureau van het MinOWC surveillancekosten in rekening. U kunt zich tot uiterlijk acht weken voor aanvang van de tentamenperiode opgeven.

Betalen
Heeft u een Nederlands bankrekeningnummer, dan kunt u via een machtiging in termijnen betalen. Heeft u een rekening in het buitenland, dan betaalt u via een acceptgiro. Na ontvangst van de factuur maakt u het bedrag over naar OU met vermelding van uw debiteur- en factuurnummer.

Korting studiekosten
Studenten met een laag inkomen komt de Open Universiteit momenteel tegemoet met de Kortingsregeling Collegegeld Open Universiteit (KCOU). U kunt hiervan alleen gebruik maken bij het wettelijk collegegeld en onder bepaalde voorwaarden. Deze kunt u vinden op www.ou.nl/kcou. Wilt u gebruik maken van de regeling, vraag deze dan aan voordat u zich aanmeldt voor een opleiding. Alleen met een beschikking wordt korting toegekend. Achteraf wordt geen korting meer verrekend. Tevens is het mogelijk dat de OU de KCOU in komende jaren wordt beëindigd.
Voor meer informatie kan men terecht op www.ou.nl of mailen naar [email protected]

More
articles