Wij zijn armer geworden

Date

Ingezonden

Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), onderleiding van drs.Sno, is de afgelopen twee weken meerdere keren in de pers verschenen tegen de econoom drs. Anand Biharie. Ik heb die discussie van alle kanten gevolgd. De economen Debipersad en Biharie hebben de economische situatie van Suriname van alle kanten belicht. Volgens drs. AnandBiharie, is Suriname sedert 2016 failliet. Hij heeft wat cijfers gepubliceerd en heeft een aantal uitspraken gedaan tijdens een lezing in het Lalla Rookh gebouw. Hij heeft met verschillende documenten gewerkt en ook cijfers van het ABS (Statistiekbureau) in zijn presentatie meegenomen. Volgens de directeur van het Statistiekbureau (ABS) waren de cijfers niet correct. De directeur van het Statistiekbureau heeft beide inleiders ( Biharie en Debipersad) uitgedaagd voor een openbaar debat en dat is ook gehouden in hetzelfde gebouw. De discussieleider was de heer D.Ferrier. Hij heeft alle drie heren voldoende ruimte gegeven om hun standpunten(presentaties), te belichten, wat ook gebeurd is. De cijfers verschilden bij de uiteenzettingen. Naar mijn mening was het een geslaagde discussieavond. Het was een zeer leerrijke avond voor alle aanwezigen. Feit is dat alle Surinamers armer (ook op de discussieavond is dat duidelijk geworden) zijn geworden door de geldontwaarding. Het verkwistend beleid van deze regering heeft ons dieper in de put geduwd.
Daags daarna lees ik weer een advertentie van het ABS in de krant, waar de heer Biharie voor leugenaar wordt uitgemaakt. De discussieavond is heel correct afgesloten.Als volwassenen moeten wij ons niet als kinderen gedragen en telkens met artikelen in de krant te verschijnen. De heer Hardeo Ramadhin heeft veel waardering voor het goede werk van het ABS, onderleiding van drs. Sno. Ik werk met veel cijfers en alle cijfers haal ik uit de rapporten van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS).

Publicatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek
Ik citeer uit de ‘Times of Suriname’ van zaterdag 25 maart 2017 het volgende: “De jaarinflatie is nu 45,1% volgens het ABS. De jaarinflatie is berekend op basis van de prijzen van februari 2017 vergeleken met die van februari 2016 met 45,1% duurder zijn geworden.” De Surinamers zijn binnen een jaar verschrikkelijk arm geworden.
De armoede wordt met de dag groter. Ik zie voorlopig geen perspectieven van vooruitgang. De problemen stapelen zich op.
Kijk maar naar het onderwijs, de volksgezondheid, de infrastructuur en alle andere sectoren. Iedereen houdt zich bezig met de directeur van EBS; iedereenhoudt zich bezig met de ex-minister van Justitie en Politie; iedereen houdt zich bezig met de RvC van EBS; iedereen houdt zich bezig met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Het zijn zulke algemene onderwerpen waar een ieder zijn of haar mening over kan geven. Het is makkelijker om over personen te praten dan over onderwerpen waarvoor wat denkwerk nodig is. Niemand praat over de agrarische ontwikkeling; niemand praat over de export van landbouwproducten uit Suriname; niemand praat meer over de ananasfabriek; niemand praat meer over de cassavefabriek; niemand praat meer over de agrarische schuur van het Caraibisch gebied; niemand praat meer over bloemkool teelt in Wanica; niemand praat meer over het uitdelen van kunstmest aan de achterban van de NDP in Wanica; niemand praat meer over de nieuwe Melk-centrale in Wanica.

Een lachertje (droomverhaal) van de regering Bou-terse I en Bouterse II
Ik wil niet onaangenaam zijn tegen de minister van LVV. In 2013 heeft een zekere meneerBhikaop Brokopondo, in opdracht van de regering Bouterse I, een prachtige uitleg gegeven bij de oogstvan enkele balen padie. Hoogwaardigheidsbekleders waren ter plaatse aanwezig (denk aan minister Lackin, Limburgetc). Voor het oogsten van enkele ha padie op Brokopondo, was een kleine combine van ADRON via de Oost-westverbinding, met een deepbladder, getransporteerd naar Brokopondo (de heer Soedeschand Jairam was toen nog directeur van ADRON en hij kan ons alles vertellen wat de transportkosten van de combine zijn geweest om enkele balen padie te oogsten). Op donderdag 1 september 2016 is de minister van LVV weer op de televisie geweest met zijn “droge rijstbouw” verhaal. Enkele dagen terug (maart 2017) heeft men weer dat oud verhaal uit de kast gehaald om de bewoners van het binnenland blij te maken met droge rijstbouw. Voor beloften hoef je geen geld uit te geven.

President had toen de Nickerianen ‘gewaarschuwd’
President Bouterse geloofde in het mooie verhaal van die meneer uit Nederland.
Die Nederlander had de president verzekerd dat binnen enkele jaren alleen aan de droge rijstbouw op jaarbasis 300.000 ton padie geproduceerd zal worden. Naar aanleiding van het droomverhaal van die Nederlander Bhika, had de president op grappige wijze deze uitspraak gedaan: “Nickerianen zijn gewaarschuwd”. Hoe serieus is men in dit land bezig? Men gaat nu expertise halen uit andere landen om de droge rijstbouw daadwerkelijk op grote schaal van de grond te krijgen. Die Nederlander Bhikavan 2013 is nergens te bespeuren. Aan de president, de minister van LVV en de regeringsadviseurs, wil ik een verzoek doen om de rijstbouw in Coronie weer nieuw leven in te blazen. De Coronianen staan blindelings achter de NDP. Het district Coronie heeft 4.500 ha rijstareaal welke ingezaaid moet worden. De zwampkerende dam heeft men in het verleden hersteld. President, U moet uw energie in Coronie, Saramacca en Nickerie stoppen als het om de natte rijstbouw gaat. Voor het binnenland moet u naar andere mogelijkheden uitkijken. Wij moeten positief blijven, maar wij moeten ons niet laten pakken door allerlei droomverhalen die de komende jaren over ons gestrooid zullen worden als een sibibusi.

Hardeo Ramadhin

More
articles