Frans-Guyana: Regeringsdelegatie uit Parijs gearriveerd

Afgelopen zaterdag is een topdelegatie gekomen uit Frankrijk om de demonstranten aan te horen. Na een rustige zondag, waarbij de barricades werden opgeheven om de inwoners de kans te geven zich te bevoorraden in geval er een nieuwe week van protesten zou aanbreken, hebben de afgereisde vertegenwoordigers enkele harde maatregelen getroffen. Hoewel niet nieuw, wordt er nu spoed gezet achter enkele beloftes. Maar de actievoerders zijn nog niet helemaal tevreden en eisen dat de premier afreist naar Frans-Guyana. Ondertussen leidt het ruimtevaartcentrum enorme financiële verliezen en zijn de rellen in Frans-Guyana voorpaginanieuws van de grootste kranten in Parijs.

In enkele van die kranten wordt het grensbeleid met Suriname hevig bekritiseerd als de vonk die deze volksopstand heeft aangewakkerd.

In het geheim hebben afgelopen weekend de vertegenwoordigers, bestaande uit een zeven man tellende delegatie, de leiders van de verschillende actiegroepen aangehoord. Deze hadden als missie de klachten door te spelen naar Parijs om vervolgens te komen tot maatregelen die moeten leiden tot een veiliger Frans-Guyana. Dat die maatregelen zullen komen staat vast, zo heeft de delegatie, geleid door Jean-François Cordet, enkele beloftes gedaan die de premier van Frankrijk, Bernard Cazeneuve, zal ondertekenen.

Als eerst worden er meer manschappen van de politie en de gendarmerie gestuurd om de criminaliteit in te dammen. Er zijn in november al 25 extra politieagenten en 23 extra gendarmes gestuurd, maar gezien de acties, zal dat aantal worden opgeschroefd voor onder andere bewaking aan de grens.

Het vliegveld in Cayenne zal ook worden voorzien van een scanner om eventuele drugskoeriers sneller te identificeren. Er komen controleposten op Iracoubo en Saint-Laurent en de surveillance op de Marowijnerivier zal zeer drastisch worden opgeschroefd.

Er is zaterdag in Saint Laurent al een stuk grond aangewezen dat bouwklaar zal worden gemaakt voor een gevangenis. Gisteren is Léon Bertrand, de burgermeester van Saint Laurent, geïnformeerd daarover. Er komt zeer waarschijnlijk zelfs een tribunaal in Saint Laurent om op alle wetsovertreders het snelrecht toe te kunnen passen en ze daarna eventueel te deporteren naar Suriname.

“Wij hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken in Parijs aangegrepen om per direct contact op te nemen met de buitenlandse autoriteiten en te kijken hoe de samenwerking kan worden verstevigd”, verklaarde Jean-François Cordet.

Er worden ook gelden vrijgemaakt: 20 miljoen euro voor het ziekenhuis in Cayenne, 40 miljoen euro voor ontwikkeling van de ziekenhuizen over een periode van vijf jaar, en 25 miljoen voor het ziekenhuis in Saint Laurent.

Twee miljoen wordt vrijgemaakt voor de visserijsector waarvan een deel gaat naar de verwerkingsfabrieken. Een ander deel zal worden besteed om maatregelen te treffen tegen de illegale visserij van onder andere Guyanezen, Brazilianen en Surinamers. De premier heeft beloofd zelf een bezoek te brengen om het verdrag te tekenen.

Er worden ook gelden vrijgemaakt voor andere sectoren als de landbouw.

Maar de actievoerders zijn nog lang niet tevreden. Ten eerste zijn deze beloftes al eerder gedaan, maar nooit uitgevoerd. Vervolgens zijn er andere zaken die niet zijn besproken, maar wel urgent zijn, zoals het verbeteren van het electriciteitsnetwerk. En er zijn ook geen verklaringen gedaan omtrent de aanpak van illegale gouddelving aan de grensgebieden. En als laatst is hun ultieme eis, het bezoek van een minister, niet ingewilligd. Genoeg redenen om voor vandaag de actie op te voeren van massale protestacties naar een algemene volksopstand.

Ondertussen kan het ruimtevaartcentrum in Kourou alleen maar toekijken hoe zij dagelijks 500 miljoen euro verliest. De lancering van satellieten was gepland voor vorige week, maar door de protestacties is dat vrijwel onmogelijk geworden. Erger nog, sinds enkele dagen is er een Antonov geland met als lading een andere sateliet voor een lancering die was gepland voor 25 april. Maar het vliegveld ligt plat.

“Het laten van de sateliet in de container in de Antonov is niet ideaal, maar er is airconditioning in de Antonov, dus er is geen risico op degradatie”, vertelde Joel Barre, de algemeen directeur van de CNES, het nationaal centrum voor ruimtevaartonderzoek.

Ondertussen neemt het nieuws onder de protestacties toe. Het was deze maand op de voorpagina’s van de meeste grote kranten in Parijs en de buitenlandse media beginnen nu ook interresse te tonen in de protestacties, maar zeker ook in de oorzaak ervan. In enkele artikelen, waar de actievoerders aan het woord zijn gekomen, is de factor Suriname belicht. Naar verwachting zal het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Surinaamse overheid een zwaar jaar tegemoet zien om zijn imago bij de Fransen op te vijzelen.

More
articles