March 11, 2017


‘Bouterse regeert als een dictator’


March 11, 2017

Onlangs heeft de president besloten om de Nationale Voorlichtingsdienst (NVD), die belast was met de overheidsvoorlichting, op te heffen. In de plaats daarvan wordt het Nationaal Informatie Instituut opgericht, dat rechtstreeks onder de president komt te vallen en waarvan Clifton Limburg directeur wordt. Alle voorlichtingsafdelingen van de diverse ministeries moeten nu het materiaal aan dit instituut leveren, zodat de overheidsvoorlichting centraal kan gebeuren. Arnold Kruisland, gewezen diplomaat tevens politicus, zegt dat Bouterse als een dictator regeert door alles naar zich toe te trekken. Volgens Kruisland wil Bouterse de voorlichtingsinformatie volledig in eigen handen hebben, zodat hij kan bepalen wat de gemeenschap te horen krijgt. Hij typeert deze daad van de president als censuur op overheidsberichten. “Dit is typisch iets van Bouterse. Hij beheert de wetgevende macht volledig, de rechterlijke macht probeert hij steeds te ondermijnen en de uitvoerende macht probeert hij steeds naar zich toe te trekken, doordat het Openbaar Ministerie (OM) volledig afhankelijk is van de regering”, zegt Kruisland. Volgens Kruisland drukt de president alles door, on-geacht of het in landsbelang is. “Hij negeert het parlement in de meest belangrijke zaken en hij wordt daarin ondersteund door de coalitie die met alles instemt en hem nooit om duidelijkheid of uitleg vraagt”, zegt de politicus. Kruisland zegt dat nieuwe instituut wordt opgericht om te voorkomen dat mensen met een andere mening over de overheid, de kans krijgen hun mening via een staatsmedia te ventileren. Kruisland:  “Valies werd uit de lucht gehaald, omdat hij via de STVS het verhaal van de onderwijzers wilde laten horen. Bouterse wil geen risico nemen dat dit zich weer herhaalt, daarom trekt hij de overheidsvoorlichting volledig naar zich toe. Met dit instituut zal hij proberen het volk te onthouden van alle kritiek tegen de overheid”, aldus Kruisland. Kruisland zegt dat dit systeem niet zal werken, omdat de gemeenschap klein is. Zodra er iets misgaat, is het op straat te horen. Hij geeft verder ook aan dat er ministers en parlementariërs zijn die, het niet met alles eens zijn, maar dat niet aangeven binnen de Raad van Ministers en het parlement. “Ze zijn bang om hun positie te verliezen of dat ze niet meer herkiesbaar gesteld zullen worden bij komende verkiezingen, maar zij hebben hun contacten bij de pers, die stellen ze meteen op de hoogte als er iets fout gaat. Het volk zal dus toch op de hoogte blijven van het wanbeleid van de overheid. De president zal dan met zijn voorlichting alleen proberen zaken goed te praten, maar het zal niet lukken”, aldus Kruisland.