Zeeschildpad, een van de langstlevende dieren op aarde

Sinds vorige week heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, besloten dat er weer zand afgraven mag worden bij Braamspunt. Volgens wetenschappers en milieuactivisten is het strand voor de zeeschildpadden een belangrijke legplaats voor hun eieren. Door de zandafgravingen wordt de legplaats van de zeeschildpad verstoord en dit kan ernstige gevolgen hebben.

In Suriname zijn er vier soorten zeeschildpadden die hun eieren leggen. De krape, de warana, de karet en de reusachtige aitkanti, beter bekend als de lederschildpad. Voordat de schildpadden bij hun legplaats zijn aangekomen, leggen ze een enorme afstand af. Er zijn zelfs lederschildpadden met een Surinaams merkteken aangetroffen aan de kust van Afrika ten hoogte van Ghana. Zeeschildpadden stammen af van landschildpadden en leven al meer dan 120 miljoen jaar op aarde. Doordat ze afstammen van landschildpadden, hebben ze longen en moeten ze elke 5 tot 30 minuten boven water komen om adem te halen. Vergeleken met landschildpadden hebben zeeschildpadden een platter schild en zijn hun voor- en achterpoten aangepast aan het leven in de zee. Ze zijn een van de langstlevende dieren op aarde en kunnen tot wel 120 jaar oud worden.

Zeeschildpadden leggen hun eieren in Suriname onder andere bij de zandbanken van Braamspunt en Galibi. Voordat ze aan land gaan, kijken ze eerst of de kust veilig is. Ze gaan dan op zoek naar een geschikte plaats om hun eieren te leggen en graven een kuil die ze na het leggen van de eieren goed dichtgraven. Ze leggen 50 tot 200 eieren per worp. Het is belangrijk om de schildpadden tijdens het leggen niet te storen, want als ze ergens van schrikken, gaan ze direct weer terug de zee in. Het uitbroeden van de eieren wordt overgelaten aan de warmte van de zon. Helaas gebeurt het soms dat de nesten leeggeroofd worden door stropers. De eieren staan bekend als een lekkernij en leveren veel geld op. Om dit te voorkomen, lopen er jachtopzieners van de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) op het strand rond om de strijd tegen de stropers aan te gaan. Als de eieren zijn uitgekomen, komt de volgende bedreiging om de hoek kijken. De jonge schilpadjes moeten hun weg naar de oceaan vinden, maar worden vaak opgegeten door vogels en vissen. Slechts enkele van hen overleven en worden oud.

De zandafgravingen bij Braamspunt vormen ook een groot obstakel voor de zeeschildpadden. Het geluid dat gepaard gaat met de zandafgravingen stoort de schildpadden waardoor hun nesten in gevaar komen. Er zijn zelfs al zeven dode schildpadden vol met eieren aangespoeld. Dit is het gevolg van veel stress bij de schildpadden, omdat ze hun eieren niet kwijt kunnen. Niet alleen voor de schildpadden vormen de zandafgravingen een bedreiging. Een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds uit 2016, wijst uit dat zandwinning desastreuze gevolgen kan hebben voor de kust van Suriname. Braamspunt is belangrijk als kustverdediging van Paramaribo-Noord. Door de afgravingen wordt de golfslag vanuit de Atlantische Oceaan versterkt en vormt de oceaan een bedreiging voor de hoofdstad.

door Nadine Kip

 

More
articles