Nog geen vonnis in zaak BvL/ALS en regering

De rechter heeft vandaag nog geen vonnis uitgesproken in de rechtszaak tussen de regering enerzijds en de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) anderzijds. Wilgo Valies, voorzitter van deze bonden, die na de zitting de journalisten te woord stond, zei dat er een tussenvonnis is uitgesproken, waarin is opgenomen dat de onderwijsbonden duidelijkheid moeten verschaffen over een van hun vorderingen.

Valies wenste geen verdere informatie te geven over welke vordering het gaat.

Wel zei hij, dat de zaken waarin de rechter meer duidelijkheid wil, vandaag nog in orde zullen worden gemaakt. Wanneer er een vonnis wordt gewezen in deze zaak, is nog niet duidelijk. De regering heeft de stakende onderwijsbonden voor het gerecht gesleept. Indien de leerkrachten toch doorgaan met staken, heeft de regering een vordering ingediend van SRD 100.000 per uur. Als tegenvordering heeft de BvL/ALS een bedrag van SRD 1000.000 ingediend bij de rechter.

De regering en de leerkrachten verenigd in de BvL/ALS, hebben nog steeds geen consensus bereikt met betrekking tot het herwaarderingsprogramma. Na een comparitie van de partijen, gehouden door de rechter, is er evenmin een oplossing bereikt. Het grote geschilpunt betreft de loonparagraaf van de leerkrachten. De regering stelt zich op het standpunt, dat het vaststellen van de loonreeksen, een aangelegenheid is van de regering, terwijl de onderwijsbonden medezeggenschap hierin eisen. Ook zouden de leerkrachten volgens het herwaarderingsprogramma niet meer behoren tot de categorie landsdienaren. De BvL/ALS zijn het hiermee niet eens, zij wensen tot deze categorie te blijven behoren.

door Johannes Damodar Patak

 

More
articles