Parlement hamert op dialoog met onderwijsbonden

De Nationale Assemblee (DNA) blijft bij de regering erop aandringen om het pad van dialoog met de onderwijsbonden FOLS en ALS niet te verlaten. Deze bonden hebben hun ontevredenheid geuit over niet nagekomen afspraken vanwege de overheid. Voor vandaag hebben deze bonden de schooldeuren dichtgegooid.
De regering heeft aangegeven dat de herwaardering van de leerkrachten per 1 januari 2017 terugwerkt, terwijl de BvL vindt dat deze terug moet werken tot oktober 2016. De bonden zijn van mening dat de regering eenzijdig een besluit heeft genomen. Ook de maatregelen die onderwijsminister Robert Peneux heeft genomen in de kwestie O.S. Uitkijk, ligt de bonden niet lekker op de maag. In DNA heeft minister Peneux beklemtoond geen enkele leerkracht met ontslag te hebben gestuurd. Nadat hij een uiteenzetting gaf over wat zich naar zijn zeggen precies heeft afgespeeld, stelde hij dat hij van zijn kant diverse pogingen heeft ondernomen om met de leerkrachten en de bond van gedachten te wisselen, echter zonder resultaat. Het een en ander begon toen de leiding van het ministerie een nieuw hoofd had benoemd waar de leerkrachten niet achter stonden. Omdat leerkrachten zonder duidelijke opgaaf van reden de school niet hebben bezocht, is besloten dat ze zich moeten verweren. Op basis van hun schriftelijk verweer, zullen aan de hand van de Personeelswet eventuele maatregelen tegen hen getroffen worden. Om het onderwijsproces te normaliseren, heeft het ministerie twaalf nieuwe leerkrachten geplaatst om de lessen te hervatten. Van eventueel ontslag is er helemaal geen sprake, vindt de bewindsman. Peneux zei in DNA, dat hij altijd openstaat voor communicatie. Echter denkt hij, dat in de communicatie er mogelijk ruis is ontstaan die elk moment weggewerkt kan worden. Ofschoon de bewindsman uitputtend naar oplossingsmodellen uitkijkt, blijft hij wel bij zijn standpunt dat de actie die leerkrachten van O.S. Uitkijk voeren, een wilde actie is. Uit zijn relaas zou blijken dat er helemaal geen grond aanwezig is om actie te voeren. Op de dag dat persoon werd benoemd, was er geen enkel probleem en kort daarna zou niemand achter de aanstelling van het nieuwe hoofd staat. Aanvaringen tussen de huidige onderwijsminister en vakbonden zijn niet nieuw. Heel vaak werd het gegooid op miscommunicatie, maar menigeen weet dat de minister niet bepaald diplomatisch overkomt in zijn publieke reacties. Parlementariërs van zowel oppositie als coalitie wilden eerder op de dag weten wat de stand van zaken was in het geschil tussen de regering en de vakbonden. Rashied Doekhie van de NDP, vond het nodig te zeggen dat de minister de leerkrachten die niet willen werken, moet opdonderen. Vicevoorzitter van het parlement, Melvin Bouva, keurde de woordkeus van zijn collega niet goed en persisteerde dat er andere bewoordingen gebruikt moeten worden. Na veel gehaal en getrek gaf Doekhie hieraan gehoor.

More
articles