Conservatieve schatting inkomsten Newmont operatie

Ik heb via de pers de prognose van de minister van Financiën met betrekking tot de netto inkomsten van de Staat uit de Newmont operatie, gelezen en beluisterd. Ervan uitgaande dat de media de minister correct geciteerd heeft, wil ik stellen dat ik niet content ben met deze, volgens de minister, conservatieve prognose. Ik leg u uit waarom. Ik ontdek allereerst een contradictie in het verhaal van de minister, waarop ik nader zal ingaan. Voorts ontbreekt in het onderhavige verhaal elke vorm van indicatoren, die de bewering van de minister enigszins zouden moeten bevestigen c.q.waarheidsgetrouw maken. Zo heb ik niet gehoord of gelezen, op welke prijscalculatie de minister zijn prognose heeft gebaseerd. Noch minder weet ik of de minister uitgegaan is van het publiekelijk bekendgemaakte productieniveau(400.000 troy ounce op jaarbasis)of dat een groter productieniveau in 2022 bereikt/gehaald zal worden. In het geval van het laatste, teken ik gelijk aan, dat er dan additionele investeringen gepleegd zullen moeten worden om de productiecapaciteit van het bedrijf te verhogen om een groter rendement te halen. U moet vasthouden dat de bedragen(royalty en dividendbelasting), genoemd in het verhaal van de minister, nettobedragen zijn, hetgeen logisch impliceert dat de bruto inkomsten veel hoger liggen. Laat mij ook vooraf stellen, dat voor wat betreft de inkomsten-en loonbelasting, ik mee kan gaan met de zienswijze, dat men haast exact weet wat de hoogte is. Hoewel er modellen zijn, zal het voor wat betreft de andere bedrijfskosten moeilijk zijn om deze correct/exact vast te stellen. Denk maar aan externe factoren die de productiecomponenten (kapitaalgoederen, onderdelen etc.) zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden.

Wat zegt de minister in DNA?
De minister zegt in De Nationale Assemblee (DNA) volgens de media, dat vanaf 2022 de dividendbelasting 350 miljoen US-dollar op jaarbasis zal zijn. Dit bedrag dat de minister noemt, is een kwart(1/4 deel) van de totale nettowinst van Newmont uit de Merian mijn. Logisch beredeneerd houdt dit in, dat Newmont Suriname 4 x 350 miljoen = 1.4 miljard winst gaat maken op jaarbasis vanaf 2022. Dit betekent ook dat de bruto opbrengst op jaarbasis vele malen hoger zal zijn. Dit is ook logisch. De minister beweert dat de 350 miljoen US-dollar inkomsten van de Staat bovenop de 150 miljoen US-dollar aan royalty komen. Hierdoor komen dus de totale inkomsten van de Staat vanaf 2022 op 500 miljoen US-dollar, als wij uitgaan van het exposé van de minister. Maar ik denk dat de minister, kennelijk uit overenthousiasme of uit louter fantasie, niet door heeft, dat er tegenstrijdigheid in zijn verhaal voorkomt. Want hij zegt het volgende: “In de eerste veertien jaar zullende inkomsten van de Staat liggen tussen de 800 miljoen en 1 miljard US-dollar.” Deze prognose van de minister lijkt mij zeer incorrect. In de eerste veertien jaar zouden de inkomsten van de Staat absoluut hoger moeten liggen, uitgaande van de bedragen aan royalty en dividendbelasting, die de minister conservatief heeft geprognosticeerd. Mijn calculatie op basis van de informatie van de minister komt op het volgende neer: Ik tel de royalty, zijnde $ 150 miljoen op bij de dividendbelasting, zijnde $350 miljoen, de som wordt $ 500 miljoen, welke de netto jaarinkomsten van de Staat uit de Newmont operatie zullen zijn en wel vanaf 2022. Als wij(en dat is de correcte benadering) de $ 500 miljoen vermenigvuldigen met 14 (veertien jaar), dan komen wij op een saldo van $ 7 miljard. Dit betekent dus dat na veertien jaar niet $ 800 miljoen tot $1 miljard verdiend zal worden door de Staat, maar 7 miljard. Dit lijkt mij een erg utopische benadering of verwachting. Ik ga bij deze vaststelling mijnerzijds uit van het huidige productieniveau (400.000 troy ounce) en de prijs per troy ounce ($1200 minus de productiekosten). De marktfluctuaties, meer naar beneden toe, als worstcase scenarioin mijn benadering niet meegenomen. Verder ga ik uit van gelijkblijvende bedrijfskosten aangaande de productieactiviteiten. Ik concludeer tenslotte, dat mijns inziens onterecht/onnodig een positiever beeld geschapen is in DNA. Ik denk dat men beter gediend is bij een correcte informatieverstrekking naar het volk toe, wil men het vertrouwen van het thans desperate Surinaamse volk herwinnen.

Bert Eersteling

More
articles