Kinderen opvoeden

Als je zelf een goede opvoeding als kind hebt genoten, dan weet je vaak genoeg hoe het moet. Maar wanneer je niet weet wat dat inhoudt, dan kun je in grote problemen raken wanneer je zelf de rol van opvoeder krijgt. In dit artikel worden tips besproken die in theorie worden toegepast, zodat ouders een idee krijgen hoe ze met kinderen kunnen omgaan. In de praktijk kan het meestal anders zijn, maar het gaat erom dat de interpretatie een beeld geeft over de juiste manier van opvoeden. Bij opvoeden gaat het grotendeels om langetermijnresultaat. De opvoeding kan bijvoorbeeld kinderen een tijdje tot rust brengen, maar op latere leeftijd kunnen er spanningen en problemen ontstaan.

Streng?
Een strenge opvoeder heeft meestal moeite met kinderen die oncontroleerbaar zijn. De strenge opvoeder raakt zijn geduld kwijt wanneer bepaalde opvoedingstechnieken niet meteen slagen. Kinderen reageren hierop en kunnen daardoor soms een introvert karakter vertonen of juist extravert worden.

Opvoeding
Vaak is het niet eenvoudig een oordeel te vellen ten opzichte van de thuissituatie. Je hebt ouders die geloven in een strenge opvoeding en dan zijn er weer anderen die het liefst een vrije opvoeding geven. Een kind moet wel degelijk richtlijnen ontvangen van zijn ouders/verzorgers en niet het idee krijgen dat alles mag en kan. Anders worden deze kinderen later geconfronteerd met anderen, die een andere kijk hebben op zaken, doordat hun opvoeding verschilt. De juiste aanpak ligt ergens in het midden. Een kind moet opgevoed worden met moraal en beseffen wat goed is en slecht. Zij moeten kunnen begrijpen dat beperkt zijn en een strenge opvoeding krijgen ook voordelen heeft ten opzichten van een vrije opvoeding. Om dat te begrijpen, moeten wij eerst de goede en de slechte punten van deze twee manieren van opvoeden bespreken, alvorens wij een algemene conclusie kunnen trekken.opvoeding-van-kinderen

Het is allereerst heel belangrijk om te beseffen dat kinderen het ook op prijs stellen om gerespecteerd en serieus genomen te worden. Wordt dit over het hoofd gezien, dan kan het invloed hebben op het zelfvertrouwen van een kind. Onzekere kinderen kunnen onzeker worden, of in het uiterste geval opstandig worden. Wanneer een kind correct wordt behandeld, dan is de kans kleiner dat men probleemkinderen krijgt. Volwassenen moeten zich vaker verplaatsen in de schoenen van kinderen, om hen te begrijpen.

Mijn kind luistert niet!
Vaak hoor je volwassenen klagen dat hun kind niet luistert. Dan bedoelt men vaak, dat het kind niet gehoorzaamt. Het is meestal niet altijd even makkelijk om van je kind alles te verwachten, wat jij van ze vraagt. Voor strenge ouders is dit moeilijk te verwerken, zij worden vaak ongeduldig, geïrriteerd en raken gespannen. Deze ouders moeten erbij stil staan, hoe zij kunnen zorgen dat hun kind beter gaat luisteren.

Kinderen willen vaak niet horen
Als eerste wil ik toegeven, dat kinderen gewoon niet horen wanneer je tegen ze praat. Dat komt doordat ze zo gefocust zijn op wat ze aan het doen zijn. Kinderen leven in hun eigen wereld en worden totaal in beslag genomen door wat ze aan het doen zijn. Wanneer een volwassen dan ertussen komt, wekt dat irritatie op, doordat zij uit hun concentratie worden gehaald.

Contact met je kind is belangrijk
Probeer de aandacht van je kind te krijgen door aanraking, hierdoor kan je ervoor zorgen dat je kind je aankijkt, zodat je ziet dat hij/zij luistert. Wanneer je eenmaal de aandacht hebt van je kind, kan je vertellen wat je boodschap is.opvoeding-kinderen-moeder

Schreeuwen en slaan is niet nodig
We weten allemaal dat schreeuwen soms sneller gaat dan naar je kind toegaan en rustig ervoor zorgen dat je zijn aandacht hebt. Het kost jou meer ergernis wanneer je tien keer staat te schreeuwen zonder resultaat, dan een keer geduldig je kind aanspreken en gelijk merken dat hij/zij luistert.

Structuur is essentieel
Structuur zorgt ervoor dat er orde en rust bestaat in huis. Kinderen die weten wanneer het bedtijd is, wanneer zij aan tafel moeten en voor het slapen gaan hun tanden moeten poetsen, hebben al vroeg het besef van kleine verantwoordelijkheden. Ze beseffen dat zij ook verantwoordelijk zijn voor zich zelf. Hoe meer vaste routine een kind heeft, hoe makkelijker dingen gaan.

Communiceren met je kind
Soms willen ouders van alles bepalen en staan er niet bij stil dat het kind misschien ook een bijdrage kan leveren wanneer je ze betrekt in een gesprek. Kinderen die converseren met hun ouders en ook zeggen wat ze wel en niet leuk of prettig vinden, zijn eerder geneigd zich aan regels te houden. Deze kinderen voelen zich betrokken en gehoord, terwijl anderen die continue op hun plaats worden gezet, kunnen dichtklappen en nooit hun emoties uiten naarmate zij ouder worden.kinderen-opvoeden-2

Wees duidelijk
Je moet altijd concreet zijn, wanneer je iets van je kind verwacht. Je kunt het beste vragen: zet je speelgoed in een doos, of zet die poppen op dat rek. Specifiek aangeven wat je verwacht, maakt dat er minder verwarring ontstaat en zo vermijd je ook onnodige frustraties als iets niet goed is gedaan.

Bronnen: http://www.leokrans.nl/psychologie/opvoeden-kinderen.htm, http://ontspannenopvoeden.nl/7-tips-om-te-zorgen-dat-je-kind-beter-luistert/,http://www.kindengezin.be/opvoeding/opvoeden/positief-opvoeden/,

More
articles