June 1, 2016


“Blaka Basi” met gebogen hoofd naar “Bakra Basi”


June 1, 2016

De kogel is door de kerk. Enkele dagen terug heeft de Surinaamse regering met gebogen hoofd het IMF binnengehaald. Het IMF heeft harde eisen gesteld aan de regering Bouterse/II. De regering Bouterse (I en II) had geen andere keus en moest alle eisen van het IMF slikken om het geld van de “Bakra Basi” (IMF) te krijgen. Men probeert nu allerlei verhalen te vertellen, maar de historie blijft een mens achtervolgen. Vanwege mijn leeftijd heb ik voor een aantal gebeurtenissen geen literatuur nodig. Wat ik ‘live’ heb meegemaakt kan ik in grote lijnen, ook na 36 jaar, makkelijk met eigen woorden worden verkondigd. Bakra Basi now a kaba Enkele studenten van Nickerie hebben op zaterdag 28 mei in OCER college gehad van de president over het IMF. Allerlei economische (Engelse) termen werden gebruikt, om een geweldige indruk te maken. Losse termen, zonder een goed verband te leggen, brengt de student geen stap vooruit. Maar, ik hoop dat de studenten ook een beetje in de historie induiken om de bekende uitspraak die de toenmalige bevelhebber/regeringsleider in de jaren ’80 gedaan had over de blanken (vooral Nederlanders) in Suriname. Denk aan de slogan: “Bakra Basi now a k’ba”.Deze uitspraak heeft ertoe bijgedragen dat vele buitenlanders (blanken) die goed werk deden in Suriname als leraren, medici, medisch specialisten, ingenieurs etc. uit vrees dit land verlaten hebben. Wij hebben een geweldige ‘brain drain’ in die periode ondergaan en dat heeft gemaakt dat het middel en hogeronderwijs een geweldige klap heeft gehad; de medische sector is teruggevallen. Dat valse nationalisme werd op die manier levendig gehouden. Termen als imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, herkolonisatie, dekolonisatie werden tij en ontij gebruikt om het Surinaamse volk, valse hoop te geven. Met ‘Blaka Basi’ bedoel ik alle etnische groepen in Suriname zoals Creolen, gemengd, Javanen, Marrons, Hindostanen etc. De militaire machthebbers wilden niks van de blanken hebben, maar nu gaat het IMF (Bakra Basi) alles van Suriname (inkomsten, uitgaven, de begrotingen, de monetaire situatie, het aantal ambtenaren etc.) controleren. De regering is eerder in gebreke gebleven om informaties te geven aan DNA; de Rekenkamer; het Planbureau en nu is de regering verplicht per maand- of kwartaalbasis schriftelijk te rapporteren aan de Bakra Basi (IMF). Eerdere waarschuwingen werden afgestraft In de jaren na 1980 werden de termen “Nieuwe Orde” en “Oude Orde” geïntroduceerd door de revolutionaren. Zij die niet met de ideeën van de revolutie meegingen, werden bestempeld als leden van de “Oude Orde”. De president van Suriname, de heer drs. Henk Chin A Sen (15 maart 1980- 8 februari 1982) had een zeer markante uitspraak gedaan in Coronie. 1. Hij zei onder andere: “Er zijn waardevolle mensen in de “Oude Orde” en ook waardeloze mensen in de “Nieuwe Orde”. Deze uitspraak heeft hem zijn presidentschap gekost en hij moest op een gegeven ogenblik, het land verlaten. 2. In het jaar 1996 hebben wij in Suriname een “Kapitaal-coup” gehad en de heer Jules Wijdenbosch werd president en Pretaap Radhakishun vice-president. In die periode werd de verjaardag van de president groots gevierd op kosten van de staat en de voorzitter van de Rekenkamer, de intelligente, zeer beschaafde, eerlijke en integere Surinamer, drs.Hans Prade, heeft in het Rekenkamerverslag er melding van gemaakt, dat er met belastinggelden verjaardag werd gevierd. Dit eerlijke verslag van de Rekenkamer heeft gemaakt, dat zijn contract niet werd verlengd. Met deze twee voorbeelden wil ik aangeven dat de huidige machthebbers ook in de jaren 1980-1988; 1990-1991; 1996-2000; 2010-2016 de politieke lakens uitgedeeld hebben en nog steeds uitdelen en een cultuur van verkwistend beleid voeren. Men zegt vaak: “Als de vos de passie preekt, boer pas op jouw gansen”. De tijd van Bakra Basi is aangebroken Wij zijn straks 41 jaar onafhankelijk, maar als wij nu de huidige situatie bekijken, zijn wij weer teruggevallen naar de periode 1980. Een hoofonderwijzer met 2 LO’s verdiende in 1980 ongeveer netto SF 950,00 (netto). Dit bedrag was toen gelijk aan (SF 950,00: 1.80) x 1 US$ = US$ 528,00. Na 36 jaren “Nieuw Orde” verdient een hoofdonderwijzer met 2 LO’s netto SRD 2.200,00. Dit bedrag is op 31 mei 2016 gelijk aan (SRD 2.200,00: 7.20) x 1 US$= US$ 306,00. Heeft het Surinaamse volk na 41 jaar onafhankelijkheid dit verdiend. Op deze wijze kan ik voor elk beroep, voor elke sector, voor elk artikel een vergelijking maken. Nu moeten wij op het kompas van de “Bakra Basi” (IMF) varen. De heer Ronnie Brunswijk is heel eerlijk voor de dag gekomen op zijn bijeenkomst. Hij zei het volgende: “De oplossing van het Surinaamse probleem is niet het IMF, maar Nederland”. Nederland heeft ons altijd geholpen met onderwijs, volksgezondheid, boeken voor de scholen, kader beschikbaar gesteld voor de Universiteit, meubilair voor de scholen etc. Vals nationalisme viert hoogtij bij de Nieuwe Orde De wereld is een dorp; het wereldgebeuren is dagelijks in onze huiskamer te volgen via internet en de televisie. Het sportgebeuren (voetballen, boksen, tennissen, Olympische Spelen, WK-voetbal etc.) wordt live uitgezonden. De Surinamers zijn over het algemeen zeer slimme mensen, die hun verstand goed kunnen gebruiken. Enkele politieke leiders (Blaka Basi’s) denken dat wij in de Middeleeuwen (± 500-±1500 n.Chr) leven. Deze politieke leiders van de Eerste Rijweg moeten niet denken dat zij met ‘switi tori’s’ de magen van de Surinamers kunnen vullen. Eerder is het goed gelukt om grote groepen kiezers in OCER te krijgen, maar op zaterdag 28 mei 2016 was de kentering zichtbaar (de lege stoelen in de zaal spreken boekdelen). Afgelopen zaterdag 28 mei 2016 heb ik meneer “Dubai” weer in actie gezien op het podium. Zoals gewoonlijk wordt deze doctorandus/predikant/politicus hysterisch. Deze hysterische meneer “Dubai” heeft bij de verkiezingen van 2005 exact 1.328 stemmen behaald, en is in 2010 gegroeid naar 6.724 stemmen en in 2015 weer zwaar teruggevallen met 53% en behaalde 3.187 stemmen. De tijdgeest begint langzaam te veranderen. Valse “profeten” worden altijd ontmaskerd. Als Hindoe ken ik de Christelijke Bijbel redelijk goed; de Tien Geboden uit de Bijbel hebben mij altijd geïnspireerd om de waarheid te praten en schrijven. Uit Matteüs 7:15 haal ik de volgende tekst over valse profeten: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn”. De dictator Adolf Hitler werd ook hysterisch op het podium en heeft jaren het Duitse volk aan zich kunnen binden. Meneer “Tigri Barba” heeft de voorganger “meneer Dubai” goed ontmaskerd en heeft hem uitgemaakt voor een Leymofo politicus. De schrijver van dit artikel kent hem via de media, terwijl meneer Tigri Barba hem van binnenuit kent, omdat zij samen gewerkt hebben tussen 2010- 2015 in één regering. Hardeo Ramadhin

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249