April 30, 2016


Suriname mag zelfstandigheid niet uit handen geven


April 30, 2016

PALU over IMF overeenkomst:

De voorzitter van Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), Jim Hok, is de mening toegedaan dat de regering ervoor moet waken dat onze economische en daarmee de bestuurlijke zelfstandigheid, niet uit handen wordt gegeven als gevolg van de overeenkomst met het IMF. Suriname zou met het akkoord weleens volledig afhankelijk kunnen worden van financiële instellingen in het buitenland. Het is namelijk zeer aannemelijk dat de financiële toezeggingen van andere instellingen dan het IMF, pas zullen worden toegekend, wanneer het IMF tevreden is over Suriname. Daarmee is het bijvoorbeeld de vraag hoeveel ruimte er zal zijn om Surinaamse, in plaats van buitenlandse ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame sectoren als toerisme, landbouw, de dienstensector etc. We moeten er rekening mee houden dat ook de zeggenschap over een in te stellen spaarfonds in het geding is. Het door de regering gepresenteerd crisisplan heeft veel hiaten. Zo laat de regering veel ruimte voor ruis, onder andere over de belangrijke vraag waar de verschillende leningen van zullen worden terugbetaald. Iedereen weet dat de regering zit te wachten op het moment dat de mijn van Newmont in productie komt. De PALU-voorzitter: “Het is mij een raadsel waarom de regering niet gewoon transparant aangeeft wat zij op welk moment verwacht aan inkomsten vanuit de investeringen in de goudmijn van Newmont en hoe dat zal bijdragen aan de aflossing van de schulden. Misschien dat veel van de onrust op die manier kan worden weggewerkt.” Wat vooral ontbreekt in het gepresenteerd crisisplan, is een perspectief voor het volk wanneer er verwachtbaar verlichting zal ontstaan voor de bevolking, ondersteunt met argumenten en een bewust gevoerd ontwikkelingsbeleid. Ook de in DNA aangekondigde belasting- en saneringsmaatregelen zouden in dat perspectief geplaatst moeten worden. Een goed deel van de maatregelen die de regering ons voorhoudt, hadden natuurlijk al eerder getroffen moeten worden door voorgaande regeringen om de economie stukje bij beetje te saneren, en wel onder omstandigheden waar ons land er gunstiger voor stond. Maar kennelijk door een gebrek aan visie en daadkracht zijn de maatregelen toen niet genomen. “Nu komen deze maatregelen teveel over als een paniekreactie, waarvan niet eens duidelijk is hoeveel ze nou werkelijk aan extra inkomsten voor de Staat opleveren”, aldus Hok. Volgens hem zullen juist in een crisissituatie maatregelen genomen moeten worden vanuit een lange termijnvisie over hoe dit land ontwikkeld en ingericht moet worden. Ook de aangekondigde belastingkortingen en verhogingen van de CBB-tarieven en tarieven van overige overheidsdiensten moeten in die lange termijnvisie geplaatst worden. Hok zegt dat voor de PALU belastingmaatregelen niet slechts instrumenten zijn om de overheidsinkomsten te verhogen op korte termijn, maar ook instrumenten voor ontwikkeling op lange termijn. “Deze lange termijnvisie komt onvoldoende tot uiting in het gepresenteerde crisisplan, wat maakt dat nog verder het vertrouwen in de samenleving verloren gaat in het gevoerde crisisbeleid”, aldus Hok. Ingezonden

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249