DIT VALT NIET UIT TE HOUDEN

Je hoeft de kranten er maar voor open te slaan of je wordt geconfronteerd met een vrijwel uitzichtloze situatie. Terwijl de regering Bouterse II schermt met een IMF-lening en er nog uit andere bronnen meer geld in het vooruitzicht wordt gesteld, zakt de zaak economisch en financieel verder in elkaar. Een valutaveiling en een ietwat gedaalde wisselkoers zou dan een beetje hoopgevend moeten zijn, maar de dollars van de valutaveiling zijn niet voor een ieder beschikbaar en de hoeveelheid is veel te weinig. Dus is het nog altijd ver boven de SRD 6,- voor een dollar op de parallelmarkt voor mensen die niet via het bankwezen aan vreemd geld kunnen komen. De valutaveilingen zullen dus zeker niet voor prijsdalingen in de winkels zorgdragen. De overheid en met name de Centrale Bank van Suriname, maken melding van conform IMF-receptuur er geen monetaire financiering meer plaatsvindt. Een ieder met een beetje verstand in zijn bovenkamer, zal zich dan ook onmiddellijk afvragen waar het geld dan vandaan zal moeten komen om al die schulden die de overheid heeft uitstaan te betalen. Betekent dit dan dat de overheid nog minder haar betalingsverplichtingen zal nakomen en dat personen en instanties nu helemaal naar hun geld zullen kunnen fluiten, omdat het IMF zulks heeft gedicteerd? Of gaan we toch de IMF middelen op slinkse wijze aanwenden om de schuldenlast van Lanti te verlichten. Wie denkt fufuru te spelen met een instantie als het IMF komt zeer zeker van een koude kermis thuis. Deze overheid zal zeker helemaal vastlopen als ze niet in staat is meer geld uit de productie en export te verdienen en daarvoor is diversificatie van de economie nodig. Economen en niet-economen hebben er herhaalde malen op gewezen dat de overheid het over een heel andere boeg dient te gooien en moet werken aan exportproductieverhoging en niet op de huidige voet kan doorgaan. Maar een NDP-regering met alleen maar parasitair ingestelde non-valeurs zal nimmer in staat zijn de Surinaamse economie te diversificeren. Een NDP-regering heeft namelijk een andere instelling en dat is zoveel mogelijk de zakken vullen van topfiguren en dan de rommel achterlaten voor de komende regeerders. Dus ook het IMF zal uiteindelijk tot de conclusie komen dat er met deze lieden geen land te bezeilen is. Ondertussen gaat de verarming van de totale samenleving rustig door en wel in versneld tempo. Lanti blijft de grootste wanbetaler en het is zelfs zo dat bepaalde scholen thans zullen moeten sluiten als de gebruikelijke subsidie aan deze instituten niet wordt voldaan. Mediabedrijven worden niet betaald en zelfs bedreigd met een boycott. Mooi is dat, terwijl deze bedrijven jaren achtereen advertentieruimte hebben vrijgemaakt voor de overheid en nog steeds op hun geld wachten. Honderdduizenden SRD’s moeten deze bedrijven tot op heden ontberen, maar de overheid heeft het gore lef om toch nog advertenties op te sturen en na plaatsing gewoon geen recu’s te verstrekken. Het is toch een affront dat hartpatiënten geen datum kunnen krijgen van een ziekenhuis, omdat de materialen voor een veilige en verantwoorde operatie niet voorhanden zijn. Het is toch een schande dat de medische posten in het achterland niet langer over de meest essentiële medicamenten kunnen beschikken, omdat een overheid door pure verspilling en wanbeleid thans als failliet kan worden aangemerkt en bij de zo in het verleden verguisde witte man moet aankloppen voor financiële ondersteuning. En dan maar leuteren over witte mensen die op het Onafhankelijkheidsplein komen protesteren tegen het wanbeleid. Mensen die dan toevallig lichter van kleur zijn dan die Melvin uit het parlement, maar hun navelstreng werd wel degelijk in de bodem van de republiek Suriname begraven. Waar praten we eigenlijk over, zo praat je eigenlijk alleen maar als je geen enkel wezenlijk argument meer te berde kunt brengen en zelf maar pover ontwikkeld bent. De koppen in de kranten spreken boekdelen en overal neemt de onvrede met de dag toe. Als je, ondanks een helpende hand van het IMF, niet in staat bent om verlichting voor dit volk te brengen, dan komen de problemen onvoorwaardelijk op het bord van Bouterse II. Men moet er dan ook niet vreemd van opkijken dat de straatprotesten zullen toenemen en ook de vakbonden die het voor hun leden moeten opnemen, niet langer gelaten zullen blijven toekijken. Het is toch volkomen onacceptabel dat luchtverkeersleiders thans ook bereid zijn het bijltje erbij neer te leggen, omdat zij weten dat de verkeersveiligheid al geruime tijd niet op het internationale gewenste niveau verkeert en daar dringend verandering in dient te komen? Maar de regering blijft maar doende met haar ad hoc beleid en het dichten van financiële gaatjes, zoals we dat ook hebben gezien gedurende de jaren tachtig van de vorige eeuw. Ze weet zich duidelijk geen raad en tracht door misleiding en pure arrogantie een bestuur te verdedigen dat geen enkele vorm van verdediging meer verdient. De economie van het land is van het spoor afgeraakt en het zal echt wel een heel andere aanpak vergen om haar wederom op spoor te krijgen en wij zijn er thans van overtuigd dat deze regering, bestaande uit mensen met kruktu en fufuru anu, niet in staat is of de intentie heeft daadwerkelijke verbetering voor dit volk te realiseren.

More
articles