February 9, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXXIII


February 9, 2016

– Parastatale elite. Als je tong lang genoeg is; als je onbenullig en/of afwezig uit je doppen kunt kijken; als je bij diefstal kan doen alsof je van niets afweet en voorlopig nog de andere kant op mag kijken…, bovendien daarbij er heel wat moois aan salaris en emolumenten mag overhouden in de altijd hongerige ‘puti’…, betekent het hoegenaamd in de energiesector en dus de virale ‘a no mi cultus’, dat je tijdelijk tot ‘de illusoire para-elite’ bent doorgedrongen en politiek gaan toebehoren. Als je daarbij ook nog de gebruikelijke borrel teveel op hebt en ‘gewisselijk’ kunt uitkramen, dat je ‘…eigenlijk…’ niet meer naast –in jouw ogen dan– ‘arme mensen’ moet of hoeft zitten…, is het klokje wel weer rond, ‘a no so dan bala’. “Bika suma na yu…, brada?”. In ieder geval, politiek slijmerig op niveau ingehaald en uitbetaald! Maar wel voor derdetoeschouwers van de onderling te bedrijven klucht, minder ‘sores’ en geringer ‘glijmiddel’ nodig. Veel prettiger in een wat matiger beloonde contrei. Veel lekkerder, afdoend uitgerust en bevredigd kunnen slapen. Zie daarom ook maar effekes de voorpagina van een ochtendblad. ‘Mi no e wroko gi cowboy moni…, yere’. Dat is voor ‘arme’ niet uitverkoren mensen, die principes wel degelijk hoog hebben zitten en ook onverzettelijk zullen houden. ‘Tek ete wan, kisi yu srefi…, gladiaaljanus!’. – Veiling. Valutaveilingen…, een levengevaarlijk gebleken activiteit. Aan het begin van de jaren negentig, begon het gemor bij de Billiton onder Blokland. En wel dat de wissel-koersen ‘ongunstig waren geworden’, voor bedrijf en arbeidsvoldoening/-bevrediging. Een nieuw ingericht politieke organisatie, begon simultaan te mieren met de gedachte van/aan ‘muntunificaties’. De Nederlands diplomatieke vertegenwoordiging hier te lande, lanceerde na de borrel op Onverdacht gebruikelijker luchtballonnen met de naamgeving van: ‘betalingsbalansondersteuning’. Uiteindelijk werd er na enig gehaal en getrek, perio-diek een stevige som geld op de Centrale Bank van Suriname door Den Haag gedeponeerd. Onder voorwaarden, dat enkel ‘productiebedrijven’ het ‘schenkingsbedrag’ mochten beminnen. Nog nooit zijn er zo snel allerlei bedrijven overgaan tot offerteaanvragen en uiteindelijk bestellen van enorme hoeveelheden gladde (gegalvaniseerde) platen op rollen en konden de tweedehandse walsmachines zowat inderhaast over mekaar kruipen, vanuit de Nieuwe Haven. Plotseling was van alles en nog wat ‘productiebedrijf’. Er kwam dus een veilingtoestand op de Centrale Bank. Men kent de gevolgen daarvan. Vers in het geheugen. ‘Jan, Alleman en z’n Maat…’, schreven in op de veilingen die onder leiding van een bejaarde jurist werden gesteld. Een aantal veilingen werden daadwerkelijk gehouden. Maar net zoveel valutakoersen ontstonden er toen en werd de reële koers buitensporig omhoog gestoten, naar een niveau dat uiteindelijk voor niemand meer betaalbaar was. Wordt dat nu weer het geval? ‘God and his disciples only know…!’. – ‘Problemas’. Lijkt er veel op, dat de MinJusPol het heeft gehad met politiefunctionarissen die in het district hun eigen wil/beleid proberen op te leggen aan het ‘centraal gezag’ in Paramaribo. Apoera spant daarbij kennelijk de kroon. Een omgeving die zich kenmerkt door zedengedragingen en -misdragingen, welke ‘sitwasies’ aan beide oevers van de Corantijn wel weer eerder voorkwamen in het Bijbelse ‘Sodom & Gomorrah’. De blauw-ogige inheemsen van Orealla, daarbij niet te vergeten en dus in de marge meegenomen. Helaas is de onzedelijkheid van gedraging, nu over het gehele land Suriname uitgewaaierd. Elke sector heeft er met aansturing van de huidige politieke omstandigheden, grotere last van gekregen. Het is allemaal strak met elkaar verbonden. ‘Intertwined, so bun’. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sodom_and_Gomorrah https://nl.wikipedia.org/wiki/Sodom_en_Gomorra – Feti. Ook uit Nederland komen weinig sappige, eerder verzuurde verhalen. Meer nog…, dat men elkander daar in de haren dreigt te vliegen. Ongelijke strijd wordt wel degelijk ingezet. ‘Biekman’ versus ‘Bigiman Prem’. Biekman zou wat nader onderzoek moeten verrichten, naar handel en wandel van de sprookjesheld Prem (…), in de afgelopen 18 maanden te lande ervaren, voordat ze het gevecht fysiek aangaat. Kan ook voor de activiste, wat kleurrijker ‘verrassingen’ opleveren. Jammerlijk! We maken wel transnationaal naam en zeker ‘goede sier’. Hoe dan wel? ‘Oedipus will explain!’. https://en.wikipedia.org/wiki/Oedipus_complex http://changingminds.org/disciplines/psychoanalysis/concepts/oedipus_complex.htm http://psychology.about.com/od/oindex/g/def_oedipuscomp.htm http://study.com/academy/lesson/freuds-oedipus-complex-theory-definition-quiz.html http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2009/mar/08/sigmund-freud-oedipal-complex http://www.academicjournals.org/journal/IJEL/article-full-text-pdf/A6ABAA82875 https://nl.wikipedia.org/wiki/Oedipus – Fesa. Waar is dat feestje…? In ‘Brasjon’ is dat XTC-feestje. Meer dan 6000 Ecstasy pillen wilde Edgard(-o) meenemen, naar het zuiderbuurland voor het ‘Apres Carnaval’. Hij eindigde echter achter de tralies van Post Zanderij, in afwachting van transport door Narco vanuit Para naar Paramaribo en dus niet meer gerechtigd te vertrekken naar Para no Brazil. – 2015. Rare zinsconstructie. “…2015 was volgens Cheung een bijzonder succesvol jaar, waarin verschillende verworvenheden bereikt zijn…”. Of bedoelt men hier “bereikte doelen” van een overenthousiast geraakte Thomson Cheung, vigerend voorzitter van Kong Ngie Tong Sang? Hij kwam met een ‘opo opo – verhaal’, dat hij het een gunstige ontwikkeling vindt, er ‘visumversoepeling’ plaatsvindt of zal optreden om Suriname na 01 Maart 2016 te bezoeken. Doelen zijn nog steeds geen ‘verworvenheden’. – Aansluiting. De Energiebedrijven Suriname (EBS) komen steeds weer opnieuw met allerlei zaakjes die eerstens niet bekend waren of aan de samenleving waren verteld/voorgehouden. Als men een aansluiting wil hebben op het overbelaste EBS-netwerk, valt men nu in ‘abonnementcategorieën’ en ook nog een verplichte ‘waarborgsomstorting’. Vastrecht kreeg van Eyndhoven, gewoon een andere naam en valt nu onder de noemer ‘abonnementskosten’. En dan een virtuele waarborgsom er bovenop, enkel voor het marginaal spekken van de door meer corrupte sloebers leeggehaalde bedrijfskas. Over mega- en gigasalarissen van de uitverkorene(-n) bij de EBS een andere en dan meer indringende keer. – Albina. In December 2009 scheelde het maar een haar of de Braziliaanse regering liet orde op zaken stellen in het District Marowijne na massale verkrachtingen, roof en brandstichtingen. Soevereiniteit van de Republiek Suriname op de glibberhelling. Het Nationaal Leger, een onderbemand KPS en in het bijzonder de met spoed naar het oosten gedirigeerde MP-officier Kassels…, wisten tijdig in te grijpen om nog veel erger zaak te voorkomen. Vele Braziliaanse vrouwen die voor de Kerstviering naar hun wederhelft en partners waren overgekomen…, verloren hun absolute onschuld, door bestiaal handelen van een grote groep crimineelagerende en op wraak beluste Surinaamse mannen. Het ging dezer dagen weer knap mis in Albina. Een gewelddadige gewapende beroving van een supermarkt en seksueel misbruik van minstens een gekneveld slachtoffer. Er zou na 2010 orde op zaken worden gesteld…, in de geteisterde grensplaats. ‘Probably in a next more glooming millennium!’. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/48 http://standplaatswereld.nl/2010/01/05/riots-in-albina-suriname/ – Ziektes. Staatsolie meldde in een persbericht, dat er pas op de woensdag weer lokaal geproduceerde brandstof vanuit de raffinaderij en de bulkstations kan worden aangeleverd. Dit zaakje moet niet te vaak voorkomen. Intussen ergert Stan zich groen, aan wat hij dezer dagen helaas moest constateren.Wie wel en wie niet! http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33694 Justitia Pietas Fides MMCMLXXXIII