February 5, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXXXI


February 5, 2016

– Huisarts. In Nederland werd het volgende bericht verspreid. ‘Vrouwen die een land waar het zika-virus voorkomt willen bezoeken en niet weten of dat allemaal verstandig is, kunnen het beste bij hun huisarts langs gaan. De huisarts weet waar hij de laatste informatie vandaan moet halen. Op grond daarvan kunnen vrouwen dan zelf beslissen. Dat vertelt Nederlands ‘zika-expert’ David Heymann. Hij was voorzitter van de commissie die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde om een noodtoestand uit te roepen, in verband met verspreiding van het zika-virus. In het noordoosten van Spanje is bij een zwangere vrouw het zika-virus geconstateerd. Het is voor zover bekend de eerste zwangere vrouw in Europa die het virus heeft opgelopen. Volgens het RIVM is bij dertien Nederlanders zika vastgesteld. Allen zijn in Suriname besmet geraakt. Onder hen zijn ‘geen zwangere vrouwen’. Een ziekenhuis in Paramaribo registreert volgens een ochtendblad tien zwangere vrouwen waarbij het zika-virus zou zijn geregistreerd. De ongeboren vrucht/foetus zou vooralsnog ‘prenataal’, bij geen van de tien vrouwen afwijkingen vertonen. – ‘Ai go bun’. Naast het ‘a no mi – virus’ heeft men in Suriname nu een andere plechtstatige aandoening te ervaren, te verwerken en elimineren. Zeer gunstig van aard!?. Men noemen dat maar het ‘ai go bun – virus’. Betekent eenvoudig, dat het bij sommige mensen die het allemaal blijkbaar handig en wijsneusgelijk hebben aangepakt (…), financieel ergerlijk voor de wind mag gaan. Sommigen hebben zelf een ‘spinnaker op de voorplecht’ aan de kruiszeilen gebonden om met turbospeed, de zakken ‘nanga moni’ bij te kunnen vullen. Want in de Cariben en dus ontwikkelingslanden…, heeft men gemiddeld temeer maar een aantal maanden nodig om ongehoord en ook ongestraft te stelen uit het volksvermogen. Men heeft een DC gedetecteerd die in ‘vier jaren tijd’, evenveel kapitale huizen kon bouwen. Maar dan niet van zijn salaris. Een andere DC die gelden bij burgers wegnam om hen een perceel te beloven, wat nooit en nimmer aankwam. Maar die valt straks tussen wal en schip. Tussen NPS en NDP. Allemaal zeggen ze in ‘volksbelang’ te opereren. Wat een mop! ‘Ik heb het voor land en volk gedaan…!”. Elo, Leonardo…! En dan vertelt de “Busy Bee” in het parlement, dat hij een moeder en dochter heeft ‘gedetecteerd’ die ongehoorde bedragen bij de Staat weten weg te schransen en zeer gulzig in de ‘eigen puti’ weten te stoppen, ofwel met kracht te proppen. Ofschoon van die zijde beweerd werd, er absoluut ‘geen nepotisme’ plaatsvindt op het dieftiger niveau van wat Abrikadabri bij OW weghaalde en in vliegspul/rivierressorts/pleziervaartuigen/four-wheel-drives/hengelstokken en ‘rheels’, wist te verkwanselen. Inmiddels ook nog bevestigd, door één van ‘zijn twee regeringsbazen’ die in de ‘Parbode’ ontboezemingen lanceerde, met wederom het ‘frede frede’ sparen van de allergrootste toezichthouder, misschien wel de mystieke jaknikker en meest verantwoordelijke voor alles, wat in het land plaatsvindt of daarvan weet heeft. Kabinetovergevoelig of niet…, ‘na wan klari/sari tori!’ Voor dat laatste aan klacht die wel zou kunnen gronden, ontbreken weer de meer solide ballen in de sloggi. Maar dat wist men al. Flippo’s…, ‘found instead’. Lees maar mee: Parbode No.118 – Februari 2016. Happy New Year! Pagina 26. “Het volk betaalt de rekening…!” Te beginnen bij de EBS onder de lumineuzer Dodson van DOE. Oh ja, Kries van de Combé koopt wel weer valuta, maar nu volgens de Bailal/SPSB/Hoefdraad – constructies. Een verkapte ‘Devaluatie Numero – III’, uit Cambio-hokken voortgesproten. Het volk betaalt de rekening inderdaad, voor al de dieverij en averij uit het naaste verleden of die van het heden en de geplande ‘fufuru’ in de nabijer toekomst. ‘Parbode’ nummer 118, pagina 16 en vervolgens 26. – Verval. Een groot aantal GSM-verbindingen van Telesur is gestoord. Valt weer op, dat het met de dag erger wordt om noodzakelijke en stabiele verbindingen aan te houden. Het hele land gaat terug naar ‘af’. Aan wie zou dat nou liggen of hebben gelegen? Juist ja! – Collationeer en selecteer. De griffie van De Nationale Assemblée krijgt allerlei rare selectieopdrachten. In Suriname mag men niet weten wat Jan, Alleman, Sjakie en Lena verdienen in het parastatale en bij de overheid. De griffie moet de namen wegvlakken, bij de bedragen van inkomen. De griffie van De Nationale Assemblée krijgt opdrachten om de feitelijkheden rond het volksvermogen en de lekkages daarvan te verdonkeremanen. In opdracht van de collationeer en selectief ingestelde coalitie? Is toch weer prachtig? ‘Yes, indeed!’. Er lopen wel meer discutabele opdrachten richting Griffie zoals men dat vorige week in geuren en kleuren aanmerkte en wat resulteerde in strafklacht en verzocht strafrechtelijk onderzoek. ‘San na a probleem na ini wan rechtsstaat?’. Inderdaad laat de transparantie hier in SU, heel veel te wensen over. Neem een voorbeeldje, beta: http://www.gemiddeld-inkomen.nl/ – 72. Er worden 72 dienstvoertuigen van de SBB verkocht? Over een aantal weken mag men wel weer horen, dat ze aan de straatstenen niet werden kwijtgeraakt. Want ook die van onder meer Suralco en andere failliete organisaties, blijken enigszins minder legaal opgepoetst, op de amechtige automarkt te zijn verschenen. – ‘Que pasa!?’. De VHP-assembléeleden Mathoera en Gajadien vragen de regering, het al maanden lang durende ‘verduisteren van te beantwoorden vraagstukken’ rond Suralco/Alcoa, te doorbreken en de samenleving in het openbaar te komen vertellen, wat er allemaal zo misging en wie daar ook daadwerkelijk aansprakelijk voor is. Allerlei politiek beladen zaken doen zich nu in de samenleving voor, waardoor de reeds beperkte helderheid rond Suralco/Alcoa ook nog additioneel heeft moeten inboeten. ‘Time is not on our darker side…, at all!’. – Wet. Beide instituties zouden valide moeten functioneren onder de vigerende en speciale wetgeving die voor het operationele van instituties werden ingesteld. Maar beide instituten kenmerken zich op dit moment, met ‘mega verspillingen’. De Centrale Bank zou verschrikkelijke bedragen hebben uitgekeerd aan consultantsbureaus en consultantenpersoneel. Daarnaast is er ook het een en ander ontdekt op de Universiteit van Suriname. Lees de handelingen van De Nationale Assemblée waarbij Marinus Bee een boekje opendoet, Peneux bijna het bewustzijn verliest en natuurlijk de ontboezemingen van Robby Makka die aangeeft, wat de kostenplaatjes en -praatjes van de Centrale Bank hem aangeven. – Malversaties. Een advocaat blijkt te be-/erkennen, dat er malversaties hebben plaatsgevonden bij de Energiebedrijven Suriname…, maar naar gelang zijn kennis door getuigen wordt verrijkt…, zijn cliënt WD meer en meer in de hoek voor onschuldiger terecht zou kunnen komen. Helaas vertelt de advocaat er nog niet bij, dat die conclusies enkel door een rechter bij vonnis/uitspraak kunnen worden onderschreven. – Devaluatie. Het bewust en ‘overnight’ ontwaarden van de Surinaamse Dollar betaaleenheid, door de regering Bouterse I en II, heeft overal desastreuze gevolgen. De chemicaliën voor de te bemesten landbouw, de brandstoffen voor de agrarische industrie, de onderdelen voor productiemachines. Nu is het volk veroordeeld om 25 tot 30 % meer te betalen voor de basis voedseleenheden die dagelijks nodig zijn om gezinshuishoudingen, op de been te houden. Misdaden tegen het volk gericht, worden op niveau in een rechtstaat afgestraft. Hoeft geen verklaring, wat met de veroorzakers van al het kwaad zal gaan gebeuren. Heeft absoluut geen missen. – Self Reliance. De verzekeraar in de gezondheidszorg bij uitstek, heeft woordelijk en feitelijk de ingediende facturen van ziekenrichting(en) prompt betaald. Lees daarvoor, de inmiddels nadrukkelijk geïnformeerde website: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33642 – Oproep. “De kiezers belonen de regering voor goede economische aanpak en uitkomsten en ze straffen haar ook voor het omgekeerde! Op een gegeven ogenblik houdt ook het Engelengeduld op en laten we hopen op een betaalbaar- en leefbaar Suriname!”, inzender Roy Harpal in Starnieuws. – Rechtstaat. Een mededeling uit de rechtszaal geeft vooralsnog aan, dat Sapoen en Chitan nog even voor dissidente en ernstig bevlekte assembléeleden mogen doorspelen. De vordering van de oppositioneel politieke organisaties is klaarblijkelijk in eerste aanleg op vrijdagmiddag 05 Februari 2016, door kortgedingrechter Wijnhard, afgewezen. Partijen beraden zich ondertussen, in afwachting van een gerechtelijk vonnis op schrift. Het is nu eenmaal ook voor de Griffie der Kantongerechten…, vrijdagmiddag! – 15.000. Er staan plotseling vijftienduizend vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens. Gevechten blijken hevig te zijn opgelaaid, in een van de belangrijkste steden van Syrië. Voor zover daar in ALEPPO, nog een gebouw overeind staat. – UK-Engeland/Wikileaks. De regering van David Cameron in Londen heeft een beslissing van de Verenigde Naties geridiculiseerd. Daar staan wel transnationale consequenties op. ‘Met het bestrijden van de conclusie van de Verenigde Naties, zagen Groot-Brittannië en Zweden aan de fundamenten van de rechtssystemen”, stelt internetjournalist Brenno de Winter. Beide landen bestrijden dat het oordeel – vrijlating en schadeloosstelling van Julian Assange – bindend is. Assange nam in juni 2012 zijn toevlucht tot de ambassade van Ecuador in Londen en vroeg er asiel aan. Zijn vlucht volgde toen duidelijk werd dat de Verenigde Staten één van de grootste strafzaken ooit tegen hem aan het voeren was voor het lekken van informatie. Daarnaast beweerden in Zweden enkele vrouwen dat hij hen had mishandeld en aangerand. Assange heeft die beschuldigingen altijd ontkend. Hij stelt dat de Britten hem uitleveren aan Zweden en dat hij van daaruit naar de Verenigde Staten wordt gestuurd. De Winter noemt het “…geen normale zaak…”. Het is hoogst uitzonderlijk dat Europese landen zulke conclusies met betrekking tot het schenden van mensenrechten aan de broek krijgen en “…hun neus ophalen voor het internationale rechtssysteem…”. “Ze staan namelijk altijd als eerste in de rij om landen te wijzen op deze rechten. Ze leggen een heel gewichtig oordeel naast zich neer…?” Volgens De Winter toont dit eens te meer aan, dat dit een ‘absurde zaak’ is. – Leven. Wie in het komende weekeinde een aantal vragen beantwoord wil hebben over het zijn, het bestaan en het daarna…, zal ‘effekes’ toch moeten kijken naar het audiovisuele werk van Brian Cox en de nietigheid van ons allen mogen onderkennen: – https://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Cox_(physicist). Succes! Justitia Pietas Fides MMCMLXXXI