PL afwezig in huishoudelijke DNA-vergadering

De Pertjajah Luhur heeft besloten om niet deel te nemen aan de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) welke voor vandaag was uitgeschreven. Volgens PL-voorzitter Paul Somohardjo  neemt zijn partij geen deel aan de vergadering, omdat de partij vreest dat DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, net als in het verleden weer zaken zal verdraaien bij de openbare vergadering, terwijl er duidelijke afspraken gemaakt waren tijdens de huishoudelijke vergadering.

In het verlengde hiervan zegt de voorzitter dat dit besluit ook genomen is vanwege het feit dat er sprake is van vervalsing van een stuk door de voorzitter van het parlement.

Deze zaak is intussen voorgelegd aan de procureur-generaal. Het stuk in kwestie is een volgens de oppositiepartijen een vervalst DNA-document dat is verstrekt aan advocaat Nailah van Dijk in de terugroepzaak welke de PL en overige oppositiepartijen hebben aangespannen. De andere partijen van de oppositie wonen de huishoudelijke vergadering wel bij. Volgens Mahinder Jogi van de VHP, zou het ook niet verstandig zijn als al de partijen die in de oppositie zijn vertegenwoordigd, de vergadering niet bijwonen. “De oppositie moet hoe dan ook vertegenwoordigd zijn, omdat wanneer er een opmerking vanuit die kant gemaakt moet worden, deze ook gehoord moet worden.”

De West sprak ook met de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland. Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag door de oppositie, werd aangegeven dat de gehele oppositie een klacht zou indienen tegen het parlement. Nu blijkt dat alleen de PL naar de procureur-generaal is gestapt. Volgens Rusland zou de zaak bestudeerd worden met de verschillende juristen. “We zouden na de gesprekken met onze juristen een besluit nemen maar nu ben ik even in het buitenland. Hoogstwaarschijnlijk had de PL haast maar dat snap ik wel. Het verbaast mij niet dat ze al naar de procureur-generaal zijn gestapt om hun recht te zoeken.”

-door Ivan Summerville-

More
articles