Guyana paraat in reactie opbouw Venezolaanse troepen

Ons westerbuurland Guyana is in opperste staat van paraatheid gebracht, in reactie op de continue opbouw van Venezolaanse militaire troepen langs de grens tussen de twee landen. “Guyanese burgers in de buurt van de grens met Venezuela, worden aangespoord alert te zijn op deze ontwikkeling en verder geadviseerd, binnen de grenzen van Guyana te blijven. Geruchten over de troepenbewegingen doken op een moment op, dat de Guyanese president David Granger zich voorbereidde, af te reizen naar New York om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe te spreken. Granger was voornemens, opnieuw aan VN-chef Ban Ki Moon door te geven, dat Guyana het grensconflict over de mineraal- en bosrijke Essequibo regio, zou voorleggen aan het Internationaal Gerechtshof, omdat de VN-bemiddeling in de afgelopen 23 jaar, niet vruchtbaar is gebleken. Guyana stelt, dat de 1899 Arbitral Tribunal Award volledig, definitief en perfect de landsgrens met Venezuela heeft geregeld. Guyanezen worden gevraagd om alleen gebruik te maken van legale havens van binnenkomst bij het binnenkomen en verlaten van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, indien ze moeten reizen naar of van dat buurland,” zei de Guyaanse regering in een verklaring. De verklaring werd uitgegeven aan het eind van de kabinetsvergadering van gisteren, die tevens werd bijgewoond door politie – en militaire officieren. “De regering van Guyana is bezorgd over de onaangekondigde en onverklaarbare opbouw van de strijdkrachten dichtbij de Guyanese grens en wateren en volgt nauwlettend deze ontwikkeling op de voet”, aldus een verklaring van de Guyaanse regering. Guyana heeft aangegeven, zich te blijven inzetten voor het beginsel van vreedzame co-existentie, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties en het land waarschuwde, dat elke overtreding zou resulteren in ‘ernstige gevolgen’. De Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino Lopez, gaf als verklaring voor de Venezolaanse troepenopbouw, dat het om een ‘operationele oefening’ gaat.

More
articles