August 22, 2015


Vreemde tori


August 22, 2015

Asis Gajadien laat er geen gras over groeien. De nieuwe regering zit er nauwelijks en de man heeft al heel wat vragen. Hij kaart een opmerkelijke zaak aan die uiteraard nader onderzoek behoeft. Tijdens de vorige regering speelde er al heel wat rond de prijzen van infrastructuur projecten waarop niet afdoend is geantwoord. Gajadien wil van president Desi Bouterse weten waarom de brug over de Surinamerivier bij Carolina meer heeft gekost dan de vergelijkbare oeververbinding over het Saramaccakanaal bij Saron. Volgens Gajadien heeft de brug bij Carolina ongeveer 27 miljoen euro gekost en die bij Saron minder dan 10 miljoen euro. In een brief aan het staatshoofd, schrijft de volksvertegenwoordiger dat de enorme prijsverschillen vraagtekens oproepen. Gajadien vraagt de president, of hij het met hem eens is dat hier sprake is van bewuste benadeling van de Staat als er een prijsvergelijking wordt gemaakt tussen de twee bruggen. De brug bij Carolina is 204 meter lang en 12,40 meter breed en die te Saron is met 225 meter om 14 meter een stuk langer en breder. De brug in Para is gebouwd door Ballast Nedam Infra Suriname en de brug over het Saramaccakanaal door Nameco. Er is dus een groot verschil in het bedrag dat is uitgegeven, terwijl in acht genomen moet worden, dat de brug te Saron langer is. De regering zal moeten uitleggen wat de reden is dat de Carolinabrug stukken duurder is. Misschien komt het doordat er supermateriaal is gebruikt. Er is voor de bouw geen internationale aanbesteding gehouden en lokale aannemers kregen de kans ook niet de toegangswegen naar en van de brug aan te leggen, terwijl de ervaring er duidelijk is. Er is hier dus een verschil van ruim 17 miljoen euro wat verantwoord moet worden. Niemand zou bij wijze van spreken struikelen als er een verschil zou zijn van SRD 1000. Natuurlijk moet dat ook verklaard worden. Echter praten wij hier van een astronomisch verschil dat niet zo kan blijven. Het is de vraag wat de reactie van de regering hierop zal zijn. De vragen zijn gesteld aan de president van de Republiek Suriname en die zal erop moeten ingaan. De parlementariër dringt in zijn verzoek aan op een onderzoek van de Centrale Lands Accountantsdienst (CLAD).  Gajadien heeft de volgende zaken in zijn brief aangehaald: – dat de Staat uiteindelijk honderden duizenden euro’s als schadeclaim(s) moest betalen aan dit bedrijf; – dat de Staat vervolgens een nieuw contract sloot met hetzelfde bedrijf; – dat de eerste overeenkomst van bijkans 32 miljoen euro door u zelf werd getypeerd als duur en dat volgens uw zeggen in DNA een openbare internationale aanbesteding gehouden zou worden; – dat deze internationale openbare aanbesteding nimmer heeft plaatsgehad; – dat ondanks alle perikelen rond en om dit project voor de bouw van een brug over de Surinamerivier nabij Carolina, de Staat zonder opgave van valide redenen met hetzelfde bedrijf wederom een aannemingsovereenkomst is aangegaan die uiteindelijk een bedrag van ruim 27 miljoen euro’s heeft gekost; – dat deze brug over de Surinamerivier nabij Carolina, een klasse 60 brug met een lengte van 204 m en een breedte van 12,40 m kleiner is dan de brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de Indira Gandhiweg, die eveneens een klasse 60 brug is met een lengte van 225 m en een breedte van 14 m; – dat beide bruggen in dezelfde periode zijn gebouwd. Dit zijn geen kleine onnodige punten, maar moeten meegenomen worden in het onderzoek. Het is onmogelijk dat de prijzen hemelsbreed van elkaar verschillen zonder duidelijke onderbouwing. Wordt spannend!!

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249