FUFURU EN SPARTELINGEN

Date

Hoe je het ook draait of keert, er is ernstig gestoeid met middelen van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) in de afgelopen vijf jaar. Er zijn miljoenen aan vreemde valuta overgemaakt voor de levering van noodaggregaten en die werden nimmer geleverd. Nu reeds heeft de Centrale Lands Accountants Dienst (CLAD), aan het werk gezet door Justitie, kunnen constateren dat er zaken zich hebben voltrokken die het daglicht schuwen. Door het voormalige lid van De Nationale Assemblee, Arthur Tjin A Tsoi, werden bewijsstukken over ernstige malversaties bij de EBS onder leiding van directeur V. en naderhand D. aan het Openbaar Ministerie overhandigd met het verzoek een diepgaand strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Dat onderzoek is al enige tijd in volle gang en het moet voor een ieder duidelijk zijn dat de zaak aan alle kanten stinkt.

Men heeft onlangs vanuit de EBS nog getracht de pers een sneer te geven door te stellen dat ze niet zou kunnen beschikken over een CLAD-rapport, althans delen van dat rapport die betrekking hebben op de vermeende corruptie bij de EBS. Bij de huidige leiding van de EBS heeft men duidelijk geen ene jota begrepen van hoe het werkt bij de vrije en niet door de Staat gemanipuleerde media. De gemeenschap heeft het volste recht te weten wat voor fufuru zich heeft voorgedaan bij de EBS . De EBS is niet van een stel dieven die daar toevallig door de politiek zijn geplaatst. De EBS is van het Surinaamse volk en het kan daarom ook nimmer zo zijn dat gelden van het volk worden gestolen door toevallig tijdelijk daar door de politiek geplaatsten. Wij gaan ervan uit dat er bij mensen van de Palu het angstzweet uitbreekt, omdat vooraanstaanden uit deze partij precies moeten hebben geweten wie daar met zijn lange vingers bezig was op grote schaal te stelen. Ook weet een ieder dat de EBS onder het ministerie van NH valt en wie zwaaide daar de afgelopen vijf jaar de scepter? Juist ja, de Palu en haar exponenten. Geen wonder dat Bouterse er niet voor gekozen heeft NH wederom in de schoot van deze todo prasoro partij te werpen. Er kan nu groot onderzoek volgen en als blijkt dat Palu-exponenten en misschien ook wel NDP-exponenten daar gestolen hebben, moeten er koppen rollen. We kunnen toch niet doorgaan met allerlei vormen van diefstal en zware benadeling van dit volk straffeloos te laten? Hoe zit het met die president-commissaris bij de EBS ten tijde van de vermeende zware corruptie en benadeling van de EBS en het Surinaamse volk? Het kan zeker niet zo zijn dat men Palu volledig laat hangen en lieden van de NDP in bescherming neemt. Aan de grootschalige aankoping van allerhande dure voertuigen door de EBS, hangt ook een smerig luchtje. Ook daar moeten mensen die schuldig worden bevonden, vervolgd worden en voor de strafrechter verschijnen. Wij zijn er inmiddels eveneens van op de hoogte dat figuren uit de Palu proberen witte voetjes te maken bij de nieuwe leiding op NH. Men ziet de bui dus heel duidelijk al hangen. Waarom bepaalde mensen bij de EBS in het belang van het verder ongestoord uitvoeren van het strafrechtelijk onderzoek niet op non-actief zijn gesteld, weet Joost. De regering zou daartoe de beslissing moeten nemen. Tot op dit moment blaast men vanuit de EBS-leiding hoog van de toren. Het is allemaal houd de dief, roept de dief, om zo de aandacht af te leiden instede dat men rustig wacht op het onderzoek van het OM. Als je zelf brandschoon bent, hoef je je helemaal geen zorgen te maken. Is dat niet zo dan?

More
articles