August 4, 2015


(foto: Regillio Derby)

HMG zoekt vrede met homo’s


August 4, 2015

De Hakuna Matata Gang (HMG) heeft na hevige kritiek van de homolobby op het omstreden en anti-homolied ‘Bullet’ besloten daarvan afstand te doen. De ‘gangster rappers’ gaan zelfs een stap verder, ze hebben toenadering gezocht tot de gay gemeenschap in de hoop op een oplossing in wat zij omschrijven als ‘dit vraagstuk’, doelende op de turbulentie waarvoor het nummer heeft gezorgd. Dat laten ze weten in een verklaring die vandaag is voorgelezen tijdens een persconferentie in Hotel Krasnapolsky. Het spraakmakende nummer is vorig jaar door HMG samen met de artiest King Koyeba uitgebracht. Deze was vandaag niet op de persconferentie. De West slaagde er niet in om een reactie van hem los te krijgen, ook toen er via zijn Facebookpagina contact werd gemaakt, kwam er geen antwoord. Uit zijn directe kringen wordt vernomen, dat hij geen afstand heeft genomen van het lied. In het nummer wordt onder meer gezongen ‘Bullet gi batty man’ (vrij vertaald: ‘Kogel voor de homo’). De band kreeg al meteen nadat het lied-was uitgekomen, felle kritiek vanuit LBGT-organisaties (LBGT =Lesbian, Bi-Sexual, Gay en Transsexual) en aanhang. Maar de groep verdedigde het nummer toen nog met hand en tand. Het terugroepen van ‘Bullet’ komt, vrijwel gelijk nadat een tour naar Nederland compleet is misgelopen. Een zware campagne van de homolobby in Suriname en Nederland waarin werd opgeroepen tot boycot van HMG, werd opgepakt en warempel, de optredens van de groep werden een voor een geschrapt, en ze werden geweerd bij sommige clubs. De tour die moest leiden tot meer bekendheid voor de groep, werd een fiasco. Kennelijk geraakt daardoor, gooien de zangers het over een andere boeg. Kregen ze veel kritiek van de ene kant omdat het lied door homo’s zou zijn ervaren als denigrerden en zelfs bedreigend, nu ze ‘Bullet’ terugnemen, zien de diehard van HMG dit als een teken van zwakte en een vernederende afgang. De volledige verklaring waarmee HMG afstand doet van het nummer luidt: VERKLARING ‘Hierbij verklaren de leden van de muziekformatie Hakuna Matata Gang, meer bekend als HMG, dat zij afstand doen van het door hun gedeeltelijk geschreven en gezongen lied ‘Bullet’ daar zij het lied niet hebben geschreven om anderen te kwetsen dan wel te denigreren. Het desbetreffend lied hebben zij geschreven en gezongen in een periode van hun leven, waarbij zij ervan uitgingen dat zij het recht hebben op een vrije meningsuiting, maar zij stonden er niet bij stil dat het ongenuanceerd uiten van hun mening anderen kan grieven en denigreren. In de afgelopen periode hebben zij als artiesten en personen moeten ervaren dat zij door het lied ‘Bullet’ zijn gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving, hetgeen zij als mensen, maar in het bijzonder als artiesten, niet als prettig hebben ervaren. Zij hebben derhalve via derden toenadering gezocht tot de gay community om door middel van dialoog te komen tot een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk. Vanwege het bovenstaande, nemen zij ingaande heden afstand van het lied ‘Bullet’. Het lied zal derhalve ook niet meer door hen worden gezongen als muziekformatie dan wel individueel en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden. Wij hopen ten zeerste dat middels deze verklaring de hele Surinaamse en internationale gemeenschap geïnformeerd is over ons standpunt met betrekking tot het nummer ‘Bullet’.