June 12, 2015


25 JAAR GELEDEN


June 12, 2015

4 – 9 juni 1990

Frank Playfair, fraCtievoorzitter van de NDP, komt in De Nationale Assemblee tot de conclusie dat het Jungle Commando de Regering volledig in zijn macht heeft. Volgens hem, was de bezetting van de stuwdam door het Jungle Commando een scenario van de Regering om het volk af tel eiden van de problemen die dagelijks worden ondervonden. De verbinding Regering-terrorisme is naar zeggen van Playfair geen nieuw verschijnsel. De leden van het Jungle Commando verwijderen zich uit het centrum van het bauxietstadje Moengo. Het is praktisch zeker, dat de strijders van Ronnie Brunswijk, naar hun oorspronkelijke stellingen zijn vertrokken. Men houdt er in Moengo rekening mee, dat ze niet ver van het stadjezijn. Het Nationaal Leger distantieertzich van de verklaring die op de STVS door vicepresident Arron werd afgelegd. Bij eerdere gesprekken waarbij de ontzetting van het bauxietstadje Moengo het centrale thema was, had de bevelhebber van het Nationaal Leger de vicepresident voorgesteld een gezamenlijke verklaring uit te geven aangaande dit hete hangijzer. De verklaring die door de vicepresident werd voorgelezen, week af van de tekst die door het leger was voorgesteld. Ongeveer 500 personeelsleden aangesloten bij de bond van personeel Luchthaven Zanderij gaan in actie. Volgens de voorzitter van deze bond, Margo Schmelts, wachten de mensen al negen maandenlang op de uitkering van hun kledinggelden en overuren. Ook bevorderingen laten op zich wachten. Vicepresident Henck Arron verklaart dat hij van commandant Bouterse de verzekering heeft gehad, dat het Nationaal Leger geen aanval zal uitvoeren op Moengo. Ook opdrachten van de Regering aan het leger zullen worden opgevolgd. Er zal erop worden toegezien dat alle ongrondwettelijk gewapende groepen worden ontwapend. De vicepresident geeft de geruststelling dat de Regering ervoor zal zorgdragen dat wet en recht in Suriname voor een ieder geldt. Een patrouilleboot van het Nationaal Leger stuurt twee dekschuiten die behoren aan de Suralco en die op weg waren naar Moengo, bij de monding van de Cottica en de Commewijnerivier terug. De schuiten waren op weg van Paranam naar Moengo om bauxiet op te halen, dat weer naar Paranam zou worden vervoerd. De leider van de unie voor Bevrijding en Democratie, Kofie Ajongpon, is in Frans Guyana aangehouden. Het is niet bekend welk strafbaar feit hij in dat land gepleegd heeft. Assembleevoorzitter Jagernath Lachmon zal tegen NDP-topper Frank Playfair een strafklacht indienen, omdat de maatvolgens hem nu vol is. Lachmo nkomt tot deze conclusie na uitspraken die Playfair heeft gedaan, als zou Lachmon samenwerken met terroristen en mede-eigenaarzijn van de illegale parallebank. President Ramsewak Shankar zegttegeloven dat het nu tijd is geworden, om de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om ondersteuning te vragen bij de ontwapening van de illegaal bewapende groepen in ons land. Volgens het staatshoofd is gebleken, dat Suriname dit probleem niet kan oplossen. De cultuuronderneming Nickerie is niet tevreden over de manier waarop de input voor de rijstbouw toegewezen wordt. Er wordt gesjoemeld met de distributie van deze input en vriendjespolitiek en het eigenbelang van degenen die distribueren, vieren hoogtij. Het niet produceren van Moengo levert de Suralco dagelijks een schade van honderdduizend gulden op. De leidingheeft met het crisisteam van de Regeringeenonderhoud, waarbij gevraagd werd dat er zo spoedig mogelijk een oplossing wordt gebracht in de problemen rond Moengo. Het in actie zijnde Zanderijpersoneel zal stakingbrekers niet toestaan hun werk over te nemen. Dit stelt het personeel met ondersteuning van de bond onderleiding van Margo Schmelts. De Suralco krijgt nog geen reactie van de Surinaamse regering op haar beslissing de deviezen betalingen aan ons land stop tezetten. De beslissing werd genomen vanwege het feit dat de maatschappij haar activiteiten te Moengo niet kan hervatten. Commandant Badrisein Sital verklaart, dat tijdens een verkenningsvlucht van de luchtmacht een vliegtuig van het leger door het Jungle Commando onder vuur is genomen. Het vliegtuig werd niet geraakt. Waar dit incident heeft plaatsgevonden, vertelt de commandant ernietbij. De activiteiten te Nickerie en Jarikaba zijn totaal lamgelegd. De bacovenwerknemers hebben het werk neergelegd. Directe aanleiding vormen de vastgelopen cao-onderhandelingen tussen de bacovenbonden en de directie van Surland. Stolkertsijver is vanuit het oosten aangevallen door het Jungle Commando. Het vuurcontact met de aanvallers die vermoedelijk met boten via de rivier waren gekomen, duurde zeven tot acht minuten. Na de beschieting, zetten de militairen de achtervolging in, maar door gebrek aan boten konden zij de rivier niet oversteken.