LEUGENS EN MISLEIDING

De verkiezingen zijn in aantocht en daarom is het, vooral voor bepaalde mensen, van belang zaken aan te halen die zogenaamd zijn bereikt en of gerealiseerd. Zo hadden we dan de afgelopen week die meneer Graanoogst die enkele opsommingen deed. Hij had het onder meer over de afschaffing van het schoolgeld en dat zulks een enorme verlichting voor de ouders van schoolgaanden zou betekenen. Deze man moet er ook bij vertellen dat vrijwel alle schoolbesturen door deze maatregelen in problemen zijn geraakt. Het schoolgeld dat door de ouders werd opgebracht tot het moment dat dit kliekje in 2010 aan de macht kwam, werd gebruikt om schoolbenodigdheden aan te schaffen. Onder schoolbenodigdheden verstaan wij spullen om een school netjes te houden en op een efficiënte manier te kunnen draaien. Zo werd er in het verleden met de ouderbijdrage toiletpapier, reinigingsmiddelen, krijt en andere spullen die niet door het ministerie van Onderwijs worden verstrekt, gekocht. Deze regering Bouterse zou dat eventjes financieren en zoals het in de afgelopen vijf jaar is geweest, bleef ze ook daarbij in gebreke. Dus daarom zijn veel schoolbesturen thans genoodzaakt naschoolse activiteiten als snoeppauzes te organiseren en toch weer bijna maandelijks bijdragen te vragen van de ouders om de school op een verantwoorde wijze te kunnen draaien. Graanoogst had het over de zorgverzekeringen die zijn gerealiseerd en die nu reeds aan alle kanten rammelen. Hoeveel landgenoten kunnen de maandelijkse bijdragen niet of nauwelijks ophoesten? Die vraag moet hij maar eens beantwoorden. En als de overheid haar bijdrage moet leveren voor haar werknemers, dan blijft ze daar ook bij in gebreke. Ziekenhuizen moesten eerst schriftelijk aan de bel trekken om over hun nood te klagen, alvorens er voor een periode van zes maanden geld werd vrijgemaakt. En wat gebeurt er dan na zes maanden. Is er dan wel geld om een goed werkende gezondheidszorg te garanderen? Over zes maanden moet de nieuwe regering aantreden. Als die nu toevallig geen NDP-regering is, zit het nieuwe kabinet meteen met een enorm probleem, Gewoon een tijdbom die nu reeds is geplaatst. Hoeveel bedrijven kunnen niet voldoen aan de regels van het Sociaal Zekerheidsstelsel? Dat moet men een keer gaan onderzoeken en niet dreigen met allerlei sancties. Graanoogst moet het ook hebben over waar de 17 miljoen SRD naartoe is gegaan die extra werd vrijgemaakt voor het grote Carifesta feest. En dat allemaal terwijl zovelen die hun bijdrage hebben geleverd aan dit feest, gewoon tot op heden niet zijn betaald. Deze mensen hebben allemaal het feest van Graanoogst voorgefinancierd en toch heeft hij tot op heden geen uitleg gegeven van wat er allemaal met dat geld is gebeurd en waaraan het werd besteed. Riekt natuurlijk naar corruptie en het maken van teki nyan. Laten we heel eerlijk zijn, de regering Bouterse heeft aan de infrastructuur vrijwel niets gedaan. Er werden dan wel bruggen gebouwd op verschillende plaatsen, maar de aannemers wachten tot nu toe nog steeds op hun geld. Laat Graanoogst ons komen uitleggen wat er is gebeurd met de asfaltering van de weg tussen Zanderij en Matta en het wegvak dat moest lopen vanaf de weg naar Afobaka ter hoogte van Powakka richting Zanderij. Ook daar werd er eventjes zwaar materieel ingezet en binnen de kortste keren weer teruggetrokken, omdat het aannemingsbedrijf maar geen geld zag komen. Men liegt en misleidt zo kort voor de verkiezingen à la dol om de leden van de niet denkers partij zover te krijgen weer op de paarse orga te stemmen. Dan willen we het ook nog hebben over de naschoolse zorg, waar er vreselijk nyan is gemaakt en nog steeds wordt gemaakt door NDP-exponenten. Er zijn daar zelfs assembleeleden bij die gaarkeukens hebben opgezet om er rijkelijk aan te verdienen. En dan maar voedingswaren afnemen bij die meneer Kries en hem voor tientallen miljoenen SRD gewoon niet betalen. Dit gebeurt allemaal op de zak van een ander. Gewoon sponsoring door een kapitaalkrachtige ondernemer van een door de overheid geïnitieerd gedrocht, dat ook niet betaald wordt. Teneinde raad heeft Kries zijn slaafse personeel maar gemobiliseerd voor een wandeling naar de man die zich het opperhoofd van alle Surinamers waant. Dat er bij naschoolse zorg is gestolen, is voor Keerpunt meer dan duidelijk. Op een gegeven moment heeft Bouta toch zelf verklaard, dat de naschoolse zorg een teki nyan project is en stak hij het niet onder stoelen of banken dat daar oneerlijke handelingen werden gepleegd. Het is toch eigenlijk te gek, dat in zeker één district, de faciliteiten van het Nationaal Leger worden misbruikt om te koken voor de naschoolse zorg. En dan te bedenken dat het met de voedselvoorziening van de militairen op de detachementen en de Memre Buku Kazerne treurig gesteld is en men niet meer over verse groente kan beschikken, omdat ook die leveranciers niet door Defensie betaald zijn. Ook konden we deze week luisteren naar het geraaskal van ene Sadi in een televisieprogramma. Ze had het over de geweldige prestatie van de NDP bij de bouw van de brug over de Surinamerivier. Sadi vertelde er niet bij dat de brug met een enorme schuld werd gebouwd en dat het de regering Venetiaan II was die de brug moest afbetalen. Vele maanden na het aantreden van de regering Venetiaan, moest er worden afgelost uit opbrengsten uit de bauxiet- en aluminiumsector. De financiering was helemaal niet goed geregeld. Wat Sa-di er wijselijk niet bij vertelde, is dat er bij dit project voor 50 miljoen Nederlands courant is gestolen. Dit geld werd overgemaakt op rekeningen van de NDP-prominenten in Hong Kong. Een Surinaamse ondernemer die vrijwel iedereen kent, stond toe dat zijn rekeningen werden gebruikt om het geld tijdelijk te kunnen parkeren. Waarom vertelt Sadi niet hoe haar partijpropagandist thans over een groot verkavelingsproject nabij Peperpot beschikt en hoe het komt dat hij met zijn ministerssalaris thans over een luchtvaartmaatschappij met helikopters beschikt en hoe het komt dat hij ook nog een groot toeristenoord heeft kunnen opzetten te Matapi aan de Corantijn. Sadi is of onwetend of verbloemt opzettelijk zaken om in een nog beter boekje te komen bij de paarse top. Waarom praat ze niet over de dijken die niet werden gebouwd in Commewijne, omdat haar voormalige minister het belangrijker vond het geld te besteden aan de oever van de Waterkant in Paramaribo. Ook daar zou er, naar wij vernemen, flink gerommeld zijn met de beschikbare middelen. Het oorspronkelijke plan, zoals op verschillende momenten aan belanghebbenden werd voorgehouden, werd namelijk niet gerealiseerd. Sadi dient toch te moeten opkomen voor de belangen van de NDP-aanhang in Commewijne. Waarom heeft men in de afgelopen vijf jaar zich niet beijverd voor de bouw van een solide dijk bij Weg naar Zee. Als dat was gedaan, dan zou men niet telkenmale bij springvloed doodsangsten hoeven uitstaan te Weg naar Zee. Dat de NDP aanmerkelijk verzwakt is geraakt in Wanica, moet heel duidelijk zijn en juist daarom is Rabinder ertoe overgegaan om haastje-repje en slechts enkele weken voor de verkiezingen nog snellius een wegvak te asfalteren. De aannemer mag zich gelukkig prijzen indien hij zijn geld ook snel kan krijgen, want deze ploeg blinkt uit in wanbetaling. Plotsklaps worden er zo kort voor de verkiezingen allerlei zaken weer in overmatige zin beloofd. Ineens is er wel aandacht voor de onderwijzers en wil men gaan praten over een betere financiële waardering. Met welke inkomsten denkt deze regering van misleiders en leugenaars die extra beloning aan onderwijzers te kunnen betalen? Misschien wil ze op zeer onverantwoordelijke wijze de geldpers weer aanzetten? Hoe denkt ze overigens de vakantiegelden in juli van dit jaar te betalen? Elke maand betaalt ze met veel moeite en vaak dagen te laat de ambtenarensalarissen. En zo kunnen we nog enige tijd doorgaan. Het is geen geheim dat de financiële positie van de overheid zowel in onze nationale munt als in vreemde valuta thans uitermate precair is. En toch is men aan het beloven geslagen. Het trieste is, dat er nog veel te veel landgenoten zijn die niet naar de waarheid willen luisteren en alleen oor hebben voor de misleiding en leugens van mensen als Ivan en Ann. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om mensen die niet lezen en al zouden ze dat wel doen, ze willen emotioneel en traditioneel blijven stemmen, al zijn ze al in de eerste week van de maand skeer. En toch is het nog steeds zo dat een volk de regering krijgt die het verdient. Alleen is het zo jammer dat het land als geheel er zeker niet bij gebaat is .

More
articles