Suricorps bezorgt scholieren educatieve tocht

Date

Uit de quiz die na de educatieve trip naar Rust en Werk aan de Commewijnerivier in het district Commewijne volgde, blijkt dat de kinderen van de scholen O.S. Duwatra en O.S. Victoria duidelijk een stukje historie is bijgebracht. Op een educatieve en interactieve, maar ook ontspannen manier, mochten zij het plantageleven ervaren als ook kennis maken met de huidige economisch activiteiten die in Commewijne plaatsvinden. De Stichting Suricorps For Development (Suricorps), heeft vandaag meer dan 60 leerlingen van de twee scholen, voornamelijk van de zesde en de vijfde klas, deze educatieve dagtocht bezorgd.
De scholen zijn geïndentificeerd door Suricorps. Het bleek dat er een behoefte was aan extra educatie en dat deze scholen minder aan bod komen. Volgens Mujenca Pinas, programmananger bij Stichting Suricorps, mag de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement. De educatieve tocht moet volgens haar ook geplaatst worden in het licht van de subdoelen van de organisatie. “De or-ganisatie stimuleert beleidsgerichte wenselijkheden, zoals gedegen onderwijs. Voorts moet de educatieve tocht bijdragen aan de historische kennis van de leerlingen. Hiermee helpen wij ze ook bij de voorbereiding op de komende toets.” Volgens Humphrey Dundas, voorzitter van Suricorps For Development, zal het vrijwilligerswerk verder worden gestimuleerd: “Ik weet dat Surinamers in staat zijn elkaar te helpen.” Voor dit jaar staan enkele projecten op het programma. Samen met onze partners, waaronder het ministerie van Regionale Ontwikkeling, maar ook organisaties zoals de UNDP, die op hun manier een bijdrage leveren aan Suricrops, zullen wij samen met vrijwilligers verder invulling geven aan duurzame beleidswenselijkheden voor kansarmen.”

More
articles