March 27, 2015


25 JAAR GELEDEN


March 27, 2015

19 – 24 maart 1990

De piloot Piet Miranda en copiloot Jimmy Douglas, zijn voor het afgenomen examen om de Boeing 747 te kunnen besturen afgewezen. Er wordt bekeken of de beide heren een herexamen kunnen maken. De Stichting Ontwikkeling Marowijne leidt enige persfotografen rond in Albina om de toenemende schade te bekijken die er in dit grensplaatsje wordt aangericht aan de nog overeind staand woningen. De rondleiding ging echter niet door, omdat op het moment van de rondleiding twee ongeidentificeerde indianen terplaatse bezwaar tegen de rondleiding maakten. De Consumentenbond verschuift haar voorgenomen actie vanwege religieuze overwegingen. De actie die voor eind van de maand maart gepland was, wordt verschoven naar eind april. President Ramsewak Shankar zegt tijdens een gesprek met Ronnie Brunswijk, dat alle partijen de wens voor vrede hebben geuit. De president noemde de gesprekken zeer belangrijk, omdat voor de eerste keer gezamenlijk met het binnenlands gezag en het Jungle Commando gesproken is. Bij het gesprek is Granman Gazon en overige boslanddignitarissen, onder wie vertegenwoordigers van de bovenlandse indiaanse bevolking, eveneens aanwezig. In Paramaribo arriveert vanuit Nickerie via de Saramaccadoorsteek een boot, waarin zich een heel grote partij goederen, behorende tot de eerste levensbehoeften bevindt. De partij bevat onder andere uien, aardappelen, suiker, knoflook, en 200 kartonnen Guyanese rum. Hiervoor werd de politie van Latour getipt en arriveerde zij ter plekke. De marktventers die zijn ondergebracht in de loods naast de Centrale Markt, willen de straat op gaan. De voorzitter van de vereniging van straatventers, vertelt dat er beloften zijn gedaan bij de opening van dit gedeelte van de markt en dat deze niet zijn nagekomen. De leiding van het Jungle Commando (JC), spreekt berichten tegen als zou haar organisatie Sf 100 vragen voor het vervoer van een zak rijst naar Awarakampoe. Het zou gaan om vervoer vanaf Moengo. Het JC spreekt ook tegen dat het Sf 350 vraagt voor het gebruik van een truck en dat dit alles gebeurt om de manschappen te onderhouden. De Arbeidsinspectie maakt een proces-verbaal op tegen de directie van het Diakonessenhuis in verband met onterechteinhoudingen en salarissen van werknemers die in december gestaakt hebben. Er ontstaat in de mediawereld consternatie rond Henk Doelwijt, directeur van het nieuwsagentschap ECHO. De oorzaak hiervan was het feit dat het nieuwsagentschap reeds enkele dagen gesloten was en haar verplichtingen tegenover haar klanten niet was nagekomen, alsmede het feit dat Doelwijt drie dagen niet in het openbaar is getreden. Het gerucht dat Doelwijt zou zijn overleden, bleek gelukkig niet op waarheid te berusten. Henk Doelwijt bleek zich wegens ziekte enkele dagen te hebben teruggetrokken. Op 21 maart heeft de vice-president Henck Arron met succes een hartoperatie ondergaan. De Overheid is bezig de staatsbussen te verkopen. De Federatie van Vakbonden bij het ministerie van Openbare Werken, is tegen de verkoop van de bussen. Gesteld wordt dat een groot deel van de bussen slechts een kleine reparatie behoeft om weer in rijdende staat te worden gebracht. Atsoi Tjon a Loi, de geestesvader van het middenstandsveeteeltproject van Saramacca, trekt de aanklacht tegen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen directoraat Grondbeleid in. Het directoraat werd van tegenwerking beschuldigd. Reden hiertoe is een fase die zou zijn bereikt van dialoog en consensus over het uitvoeren van het project. De SLM wil drie toestellen van het type Fokker F.100 bestellen. De financiering van de vliegtuigen geschiedt vanuit de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Bij de voortzetting van het vredesproces op het Presidentieel Paleis, zijn de Tucajana Amazons de grote afwezigen. Wel aanwezig waren de vertegenwoordigers van de Regering, vertegenwoordigers van het Jungle Commando, de bevelhebber van het Nationaal Leger, boslanddignitarissen en vertegenwoordigers van de vluchtelingenkampen. De leiding van Tucajana Amazones en de vertegenwoordiging van de Commissie van Acht, zijn niet op het Presidentieel Paleis aanwezig voor het vredesoverleg tussen de Regering, het Nationaal Leger, het Jungle Commando, de boslanddignitarissen en vertegenwoordigers uit de vluchtelingenkampen. Het feit dat de uitnodigingvoor de bespreking pas drie dagen geleden wed ontvangen en niet van een handtekening was voorzien, werd door de Tucajana leiding als een regelrechte beledigingervaren. Het overgrote deel van het personeel van de Dienst Scheepvaart is in staking. Zowel het administratief personeel als de bemanning van de loodsboten, werken niet. De loodsen nemen niet deel aan de actie, maar kunnen evenmin hun taak uitvoeren, doordat de loodsboten werkloos aan de kade liggen. 25 JAAR GELEDEN