March 14, 2015


Monetaire reserves kritiekpunt op US$ 575 miljoen


March 14, 2015

De monetaire reserves van Suriname zijn wederom in een vrije val beland, en per ultimo februari gekelderd onder het kritieke punt US$ 600 miljoen, en wel naar US$ 575 miljoen. Dit blijkt uit de vandaag geactualiseerde data op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). De governor van de CBvS, Gilmore Hoefdraad, had enkele weken geleden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de moederbank zelf aangeven, dat als de internationale reserves van Suriname onder de US$ 600 miljoen zouden duiken, er bij de CBvS reden zou zijn tot ernstige bezorgdheid. De monetaire reserves worden al geruime tijd door economen en politici nauwlettend in de gaten gehouden, daar die reserves in vrij korte tijd zijn gekelderd van circa  U$ 1 miljard naar onder de US$ 600 miljoen. Het is evident dat de monetaire reserves zwaar onder druk staan en dat er een dalende trend waarneembaar is, omdat er regelmatig op de valutamarkt geïntervenieerd moet worden door de moederbank. Het is algemeen bekend dat er een laag aanbod van Amerikaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering. Niettegenstaande interventiemaatregelen van de moederbank, klaagt met name het bedrijfsleven steen en been over een enorme schaarste aan dollars. In een eerder gesprek met De West, verduidelijkte bijzonder hoogleraar prof. dr. Anthony Caram, welke oorzaken ten grondslag liggen aan het slinken van de monetaire reserves. Caram somde daarbij als belangrijkste oorzaken op dat onze exportinkomsten flink onder druk staan vanwege de terugval in de wereldmarktprijzen van goud en olie. Overigens stemt ook tot bezorgdheid de verslechtering die per ultimo december is opgetreden in de totale staatsschuld, die is gestegen van SRD 5635 miljoen naar SRD 5735 miljoen, oftewel 33% van het bruto binnenlands product. De binnenlandse staatsschuld was in oktober fors opgelopen met ruim SRD 200 miljoen naar SRD 2052 miljoen, per november bedroeg die overheidsschuld SRD 2047 miljoen, per december gaat het om een flink opgelopen bedrag van SRD 2161 miljoen. De buitenlandse staatsschuld is voorts gedaald van SRD 3588 miljoen naar SRD 3574 miljoen. Overigens moet de kanttekening worden geplaatst dat in 2014 er aanvankelijk een drastische daling van de staatsschuld was van SRD 2,7 miljard (ultimo 2013) naar SRD 1,6 miljard (juni 2014). Echter had dit te maken met het feit dat in het kader van het efficiënter beheer van staatsmiddelen het ministerie van Financiën de rekeningen van de overheid bij de CBvS gerationaliseerd had in februari 2014. Hierdoor vertoonde de binnenlandse staatsschuld vanaf februari 2014 een significante daling.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249