Schoonmakers Centrale Markt roeren zich

(foto: Johan de Randamie)

Enkele leden van de schoonmaakploeg die na elke marktdag ervoor zorgen dat de Centrale Markt (CM) wordt opgeruimd, voeren al een paar dagen een sitdown-actie. Ze verschijnen wel aan het werk, maar ze doen niet mee met de middagschoonmaak. De verwachting is dat de actiegroep vandaag zal aanzwellen. Verschillende schoonmakers hebben in afzonderlijke gesprekken gezegd dat het schoonmaakbedrijf Israel bij wie ze in dienst, zijn hun loon bij tij en ontij achterhoudt. Sommigen zouden nog niet eens zijn uitbetaald over de maanden december 2014 en januari 2015. Anderen vertellen dat ze van de bedrijfsleidster, Wiene Cairo, hebben gehoord dat ze zelfs kunnen fluiten naar de salarissen over december 2015. Herhaalde pogingen van De West om Wiene Cairo, chef van het bedrijf, te contacten op de drie beschikbare telefoonnummers voor een reactie, bleven vruchteloos.
De werknemers hebben geen idee waarom ze zo lang op hun geld moeten wachten, of soms hun geld niet eens ontvangen. Het is niet voor het eerst dat het bedrijf in opspraak komt vanwege late uitbetalingen. In 2013 was er ook al beroering ontstaan onder het personeel wegens te late uitbetalingen van salarissen.

Het argument van de Israel-leiding was toen dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), niet tijdig de middelen had overgemaakt. De overwegend ongeschoolde schoonmakers, van wie een groot deel vrouwen, zijn niet verenigd in een vakvereniging en beweren niet te weten welke wegen ze moeten bewandelen om hun zaak kracht bij te zetten. Een groep overwoog vanmorgen een klacht in te dienen bij de afdeling Arbeidsinspectie van het ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkelingen en Milieu (ATM). Toen De West omstreeks het middaguur informeerde waren er bij de Arbeidsinspectie nog geen klachten binnengekomen. Naar verluidt zouden de schoonmakers vrezen voor ontslag bij wijze van rancune, een dreigement dat de actievoerenden de afgelopen dagen al hebben gehoord. Op de website van ATM staat de taak van de Arbeidsinspectie als volgt omschreven: ‘het toezien op en het verzekeren van de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden en van andere wettelijke regelingen voor zover de arbeidsinspecteurs mede belast zijn de naleving van deze regelingen te verzekeren’.

MARKTLEIDING BEMOEIT NIET
Toen De West marktmeester Stephanus Koorndam van de CM, met de situatie confronteerde, zei hij zich volledig te distantiëren van welk conflict dan ook tussen het bedrijf waaraan de schoonmaak is uitbesteed en werknemers van dat bedrijf. Hij vindt dat het buiten de competentie van de marktleiding valt om zich in te laten met een situatie die zich afspeelt tussen werkgever en werknemer. Hij zegt wel te hebben gehoord van de achterstallige uitbetalingen aan schoonmakers, maar hij heeft zich niet ermee bemoeit. Voor wat de schoonmaak van de markt betreft, zegt Koorndam dat het bedrijf zich vooralsnog houdt aan de bestekvoorwaarden. “Zolang het werk conform het contract wordt uitgevoerd, heeft de marktleiding geen reden om iets aan te merken.” Van een dreigende staking vanmiddag, is Koorndam niet op de hoogte. De schoonmaakploeg begint om 16:00 uur nadat de marktdag is afgelopen en duurt tot 18:00 á 19:00 uur. Mocht de markt niet, of niet volledig zijn opgeschoond, dan krijgt hij later vandaag wel bericht, of zal hij het op zijn laatst morgenochtend zelf merken. Over het ander bedrijf dat belast is met de schoonmaak van de Vreedzaam Markt, zijn er geen meldingen betreffende onregelmatigheden. Ook Koorndam zegt daarover niets te hebben gehoord.

More
articles