Verkiezingsorganisatie staat op rood

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), heeft binnenkort geen geld meer om de verkiezingen te organiseren. Dat heeft minister Edmund Leilis vanmiddag gezegd tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA). Hij zei in een reactie op vragen van volksvertegenwoordiger Guno Castelen (NF/SPA), dat de voorbereidingen van de verkiezingen vlot verlopen en dat woensdag aanstaande de voorzitters van de hoofdstembureaus per district worden geïnstalleerd. “De organisatie verloopt goed, alleen speelt de kwestie van het budget een rol”, aldus Leilis.
Castelen vond het nodig om met nog maar iets meer dan 100 dagen in aanloop naar de verkiezingen, opheldering te vragen over de vorderingen in de verkiezingsorganisatie. “We leven 100 dagen naar de verkiezingen toe. En mensen vragen zich af hoe het verloopt met de voorbereidingen van de verkiezingen. Zijn er stagnaties, knelpunten?”,aldus de oppositie-parlementariër die zei de vraag mede namens een groot deel van de gemeenschap te hebben gesteld.
De verkiezingen zijn begroot op SRD 80 miljoen. Dat geld zit echter in de regeringsbegroting die nog in DNA moet worden behandeld. Leilis liet aan het parlement weten dat hij alvast ook een suppletoire begroting voor het ministerie heeft ingediend als uitval, voor het geval de begroting niet op tijd gereed zal zijn. Ondertussen heeft BiZa de officiële verkiezingskalender vandaag gedistribueerd onder DNA-leden. Het plan is volgens Leilis voorlopig nog op schema.
Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, zei kort daarop dat de begroting niet eerder dan eind februari / begin maart, zal worden behandeld. Ze haalde dit aan nadat Radjkoemar Randjietsingh (NF/VHP), haar eraan had herinnerd dat de begrotingsdebatten omstreeks midden februari zouden aanvangen. Zeker twee fracties hebben schriftelijk aan de voorzitter gevraagd haast te maken met de begrotingsbehandeling, aangezien die cruciaal zou zijn voor de verkiezingen. Hoewel Simons zegt dat de begroting heel belangrijk is voor zowel de verkiezing als de regering die daarna het roer overneemt, blijft ze de voorkeur geven aan andere onderwerpen. De vergadering van vandaag, als voortzetting van een bijkomst van 22 januari, had onder andere de volgende onderwerpen: concept-wet Constitutioneel Hof, wijziging Advocatenwet, concept-wet Loterijbelasting, Herziening Handvest Organisation of Islamic Cooperation, en concept Anticorruptiewet.

More
articles