February 2, 2015


VHP betuigt erkentelijkheidbijdrage IRIS


February 2, 2015

Onlangs heeft de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015, een verklaring uitgegeven waarin ze politieke partijen, politieke leiders, politici en de samenleving, oproept tot respect, verdraagzaamheid, zuiverheid en het zoeken naar eenheid in Suriname. De IRIS zegt dat hoogstaande normen en waarden in acht genomen moeten worden. De IRIS geeft met deze verklaring aan dat zij midden in de maatschappij staat, betrokken is en mee helpt zoeken naar juiste wegen, zonder dat zij zich op partijpolitiek vlak begeeft.  In het verleden, in moeilijke tijden in ons land, heeft de IRIS haar betrokkenheid en leiderschap getoond en heeft zij zich altijd constructief opgesteld. De VHP verzekert de samenleving dat zij alles in werk zal stellen om de code die IRIS heeft aanbevolen, in acht te nemen. De VHP is een partij die normen en waarden hoog in haar vaandel draagt en zal dan ook het pad van verdraagzaamheid, eenheid, waarden en normen, zuiverheid en tolerantie bewandelen. De VHP roept allen die deelnemen aan de komende verkiezingen, en in het bijzonder de leiding van politieke partijen op, de verklaring van de IRIS ter harte te nemen. De leiding van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) onderschrijft de inzichten van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS).  Zij is zeer ingenomen met de verklaring van de Raad en spreekt haar erkentelijkheid uit voor de bijdrage die zij levert aan een beter Suriname. VHP 

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249