Bond crèches morgen stoorzender op SoZaVo-feestje

door Melissa Achthoven

De Bond Landsdienaren Crèches (BLC), onder voorzitterschap van Joyce Watson, heeft vandaag tijdens een spoed algemene ledenvergadering, besloten dat de crèchemedwerkers zich morgen met een delegatie zullen aanmelden in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), waar minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting medewerkers en pensionarissen van het ministerie zal huldigen. Er zijn ook enkele crèchemedewerkers voorgedragen om te worden gehuldigd. Bondsadviseur Hugo Blanker woonde de vergadering in het ABO-gebouw ook bij.
De bondsadviseur is van mening dat dit de juiste manier is om de actie kracht bij te zetten. “Als je dit soort methodes toepast voor je strijd, dan kies je voor momenten die jouw zaak dienen”, aldus Blanker. De strijdleuze luidt: ‘Eén voor allen, allen voor één’, “morgen gaat het toch om waardering van werkers, dus moeten de mensen die strijden daar zijn”, vindt hij.
Na de vergadering heeft de delegatie zich begeven naar een ‘geheime locatie’ alwaar er een strategie bedacht zal worden met betrekking tot het vervolg van de actie.
De vakbondstrijd gaat over het Functie Informatiesys-teem Overheid (FISO) vanaf 2008 en de uitbetaling daarvan, een adequate functionering van de commissies, protocollen, adequate functionering van de commissie Aan-pak Traumatische Verschijn-selen, benoeming en effectief functioneren van het be-stuur van de Stichting Be-heer en Exploitatie Crèches en een correcte benoeming van een vertegenwoordiging binnen het bestuur. Zodra de regering heeft voldaan aan de eisen van de medewerkers, zal Blanker de strijd als voorbij beschouwen.
Hij doet ook een beroep op de ouders van de kinderen die in overheidscrèches worden opgevangen, om sympathie en begrip te tonen voor de strijd die gevoerd wordt. Vandaag was maar één crèche open, maar deze crèche is nu wel op de hoogte van de actie en zal zich vervolgens aansluiten.

More
articles